Opetussuunnitelmauudistus ammatillisessa peruskoulutuksessa - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ajankohtaista > Opetussuunnitelmauudistus ammatillisessa peruskoulutuksessa
Uutinen
Opetussuunnitelmauudistus
16.6.2015 14:15

Opetussuunnitelmauudistus ammatillisessa peruskoulutuksessa

​Ammatillisen koulutuksen uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.8.2015.  Muutos koskee sekä uusia että jatkavia opiskelijoita. Muutokset perustuvat ammatillisen koulutuksen uuteen lainsäädäntöön, jonka pohjalta Opetushallitus on uudistanut opetussuunnitelmia koskevat määräykset. Opintoviikot ja aikaperusteisuus poistuvat, osaaminen on keskeistä.

Tutkinnon laajuus 180 osaamispistettä

Näkyvä muutos on siirtyminen opintoviikoista (ov) osaamispisteisiin (osp) sekä ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien muutokset.
Kaikki perustutkinnot ovat 1.8.2015 alkaen laajuudeltaan 180 osaamispistettä, josta ammatillisia tutkinnon osia 135 osp, yhteisiä tutkinnon osia 35 osp ja vapaasti valittavia 10 osp.

Ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksiin ei tule suuria muutoksia eikä niiden kokonaislaajuus muutu.

Yhteisten tutkinnon osien osuus tutkinnosta kasvaa. Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen, Yrittäjyys- ja yritystoiminta sekä Työelämätaidot tulevat kaikille pakollisiksi. Taito- ja taideaineissa ei ole enää vapautuksia 18-vuotta täyttäneille (opiskelija on 18-vuotias aloittaessaan opinnot).

Vapaasti valittavien tutkinnon osien osuus tutkinnosta vähenee. Osaamistavoitteet on niiden osalta määritelty aiempaa tarkemmin.

Osaamisen tunnustaminen

Jatkavien opiskelijoiden suorittamat opinnot tunnustetaan täysimääräisesti osaksi uuden opetussuunnitelman mukaisia opintoja. Osaamisen tunnustaminen tapahtuu seuraavasti:

  • Kesän aikana nykyiset opintosuoritukset siirretään uuteen opetussuunnitelmaan.
  • Uuden lukuvuoden alkaessa ryhmänohjaaja (ja tarvittaessa opinto-ohjaaja) käy HOPS-keskustelun opiskelijan kanssa. Silloin tarkistetaan opintosuoritusten siirto. Tässä tapaamisessa opiskelija samalla hakee ja vahvistaa osaamisen tunnustamisen.
  • Arviointiasteikkona pysyy edelleen 1-3.

Lisätietoja

vararehtori Seija Katajisto
puh. 050 589 7083, seija.katajisto[@]salpaus.fi

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx