Opetusneuvos Laurila: Salpauksessa panostetaan opetuksen kehittämiseen - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ajankohtaista > Opetusneuvos Laurila: Salpauksessa panostetaan opetuksen kehittämiseen
Uutinen
Pirkko Laurila ja Heikki Tuomainen
27.5.2013 9:00

Opetusneuvos Laurila: Salpauksessa panostetaan opetuksen kehittämiseen

Kun Opetushallituksen Pirkko Laurila ja Salpauksen Heikki Tuomainen tapaavat, alkaa välittömästi vilkas keskustelu ammatillisen koulutuksen kehittämisestä, tutkinnoista, ammattiosaamisen näytöistä, nuorten oppisopimuksesta, osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta, vanhoista tutuista ja monesta muustakin asiasta.
 
Heikki Tuomainen toimii Salpauksessa opetuksen kehittämisen lehtorina. Viimeisen kymmenen vuoden aikana opetusneuvos Pirkko Laurila on tullut hänelle hyvin tutuksi, sillä Tuomaisen kautta kulkevat mm. Salpauksen opettajien mieltä askarruttavat kysymykset Opetushallituksen suuntaan.
 
- Osaamisen ja oppimisen arviointiin liittyviä kysymyksiä tulee paljon, koska arviointi uudistui täysin vuonna 2006, kun ammattiosaamisen näytöt tulivat pääasiallisiksi arviointimenetelmiksi. Usein uudistuneiden tutkinnon perusteiden tulkinta on vaikeaa, ja siihen saatetaan tarvita apua Opetushallituksesta, kertoo Tuomainen.
 
Pirkko Laurila on myös käynyt kouluttamassa Salpauksen opettajia arviointiin liittyvissä asioissa.
 
- Iso vastuualue työssäni on opiskelijan arviointi: ammattiosaamisen näytöt ja niiden kehittäminen. Lisäksi laadin tutkinnon perusteet prosessiteollisuuden, muovi- ja kumialalle sekä elintarvike- ja laboratorioaloille, kertoo Laurila.
 
Laurila työskentelee Opetushallituksen Ammatillinen peruskoulutus -yksikössä. Hän on työskennellyt Opetushallituksessa 17 vuotta.
 
Opetushallitus on mukana Salpauksen arjessa niinkin, että Opetushallituksen hankkeiden kautta Salpauksen edustajat pääsevät verkostoitumaan muiden ammatillisten oppilaitosten edustajien kanssa.
 
- Opetushallitus on kokoava voima, jonka kautta tulee yhteyksiä myös muihin koulutuksen järjestäjiin, sanoo Tuomainen.
 

Muutoksia tiedossa

Ammatillisessa koulutuksessa tapahtuu suuria muutoksia, sillä vuosien 2014–2016 opiskelijamääriä tarkastellaan parhaillaan. Koulutuskeskus Salpaukseen opetus- ja kulttuuriministeriö esitti maaliskuussa 410 koulutuspaikan vähennystä. Salpaus toivoi vastaesityksessään korkeintaan 300 paikan leikkaamista vuoteen 2016 mennessä. Lopulliset päätökset saadaan ministeriöltä kesäkuun lopussa. 
 
Opetusneuvos Laurila suhtautuu luottavaisin mielin siihen, että ammatillisen koulutuksen laatu säilyy, vaikka leikkauksiakin joudutaan tekemään.
 
- Nyt meneillään oleva muutos etenee askelittain, ja aikaa on vuoteen 2016 asti. En usko, että leikkaukset vaikuttavat opetuksen laatuun.
 
- Koulutuskeskus Salpauksessa on menossa organisaatiouudistus, ja nyt tehdään isoja hallinnollisia muutoksia. Meillä ei kuitenkaan puututa lähiopetuksen määrään, vaan nimenomaan hallintoon ja rakenteisiin, toteaa Tuomainen.
 

Laadukasta opetusta

Pirkko Laurilan mielestä Koulutuskeskus Salpauksessa panostetaan opetukseen ja sen kehittämiseen. Siihen on pitkälti liittynyt myös hänen oma yhteistyönsä Salpauksen kanssa.
 
- Salpauksen pedagoginen strategia sekä arviointiin liittyvät oppaat ovat esimerkillisiä, Laurila toteaa.
 
Salpaus oli ensimmäinen oppilaitos, joka nimesi kaksi opetuksen kehittämisen lehtoria: Heikki Tuomaisen ja Merja Ruin. Opetuksen kehittämisen lehtorit ohjaavat ja tukevat henkilöstöä opetuksen toteuttamisessa. Keskeisiä työtehtäviä ovat myös Salpaus-tasoisten linjausten ja ohjeiden laatiminen, kouluttaminen sekä kehittäminen.
 
- Aloitimme Merjan kanssa vuonna 2008. Idean äiti oli Salpauksen tuleva rehtori, Saarelaisen Päivi. Monet muut oppilaitokset ovat käyneet bencmarkaamassa toimintaamme, kertoo Tuomainen.
 
Salpaus sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon vuonna 2011. Tuolloin laatupalkintokilpailun teemana olivat yksilölliset oppimispolut.
 
- Laatupalkinto nostaa oppilaitoksen statusta, mutta täytyy muistaa, että siinä arvioidaan aina tiettyjä asioita, sanoo Laurila.
 
- Edelleen Salpauksessa on paljon kehitettävää, toteaa Tuomainen.
 
Teksti ja kuva Silja Häikiö
 
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx