Opettajan ammattitaito täydentyy ja verkosto laajenee eurooppalaisessa kiviseppämestarikoulutuksessa - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ajankohtaista > Opettajan ammattitaito täydentyy ja verkosto laajenee eurooppalaisessa kiviseppämestarikoulutuksessa
Työntekijätarina
Salpauksen kivialan opettaja Oliver Steller
Koulutuskeskus Salpauksen kivialan opettaja Oliver Steller.
17.3.2015 14:40

Opettajan ammattitaito täydentyy ja verkosto laajenee eurooppalaisessa kiviseppämestarikoulutuksessa

​Koulutuskeskus Salpauksen kivialan opettaja Oliver Steller täydentää osaamistaan eurooppalaisessa kiviseppämestarikoulutuksessa. Hän on ensimmäinen European Association of Building Crafts and Design (EACD) -yhdistyksen koulutukseen päässyt suomalainen. Ryhmän muut kivialan ammattilaiset ovat Saksasta, Itävallasta, Unkarista ja Israelista. Koulutus kestää 3,5 vuotta.

EACDn tavoitteena on tallentaa vanhaa kivialan tietotaitoa ja välittää sitä eteenpäin. Koulutettavat kokoontuvat lähijaksolle kaksi kertaa vuodessa eri kohteisiin Euroopassa. Tähän mennessä on opiskeltu Kroatiassa, Sloveniassa, Italiassa ja Sveitsissä. Lähijaksoilla tutustutaan kivirakennuksiin ja dokumentoidaan niissä käytettyjä tekniikoita ja rakenteita sekä kirjallisesti että valokuvin. Esimerkiksi Sveitsin Baselissa ryhmä selvitti, miksi Basler Münsterbauhütte -kirkon kivipinta rapautuu, miten rapautumista voitaisiin jarruttaa ja syntyneitä vaurioita korjata.

Kivilajit ovat ominaisuuksiltaan erilaisia muualla Euroopassa verrattuna suomalaisiin, koviin kivilajeihin. Kiviseppämestarikoulutettavat vaihtavatkin tietoa keskenään kivilajien ominaisuuksista ja työstämisestä osaamisen levittämiseksi ja säilyttämiseksi. Kukin koulutettava perehtyy koulutuksen loppuvaiheessa tarkemmin yhteen aiheeseen, ja kootusta aineistosta julkaistaan teos neljällä kielellä.

- Koulutuksen parasta antia on arvokkaiden kontaktien luominen alan toimijoihin eri maissa. Salpauksen opiskelijoille avautuu mahdollisuuksia suorittaa työssäoppimisjaksoja Keski-Euroopassa, ja myös opettajavaihto Etelä-Saksaan on käynnistymässä. Tietysti voin myös hyödyntää koulutuksessa oppimaani omassa opetustyössä, kertoo Oliver.

 

Kiviala työllistää hyvin

Kivialan työpaikkoja on muun muassa louhintateollisuudessa, kivituoteteollisuudessa sekä ympäristö- ja sisustuskivien asennustehtävissä.
- Kivialan osaaminen on Suomessa hyvällä tasolla ja alalle työllistyy hyvin, sanoo Oliver.
 
Lahdessa työllistävät toriparkki- ja matkakeskustyömaat. Helsingissä on jopa pulaa kivialan ammattilaisista. Alalla toimiminen edellyttää tarkkuutta ja suunnitelmallisuutta, kivilajien ominaisuuksien tuntemista ja koneiden käytön hallintaa.
 
Koulutuskeskus Salpauksessa voi opiskella nuorten koulutuksessa kivirakentajaksi ja aikuiskoulutuksessa voi suorittaa kivimiehen ammattitutkinnon. Nuorten koulutus alkaa seuraavan kerran syksyllä 2016.
 

Yksityiskohta kivialan opiskelija Iiro Masalinin mosaiikkityöstä.
 
Teksti ja kuvat: Nanna Mäkelä
 
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx