Opettaja hyppää "oikeaan" työelämään - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ajankohtaista > Opettaja hyppää "oikeaan" työelämään
Työntekijätarina
Helena Kuokkanen
Kasvatustieteellisten aineiden opettaja Helena Kuokkanen kävi kurkistamassa perhekeskuksen arkeen.
29.11.2012 11:55

Opettaja hyppää "oikeaan" työelämään

​Opettajien työelämäjaksot ovat yksi keino ylläpitää ja päivittää ammattitaitoa. Kasvatustieteellisten aineiden opettaja Helena Kuokkanen kävi kurkistamassa perhekeskuksen arkeen. On tärkeää, että opettajan kontakti työelämään säilyy. Samalla tarjoutuu mahdollisuus myös koulutuksen ja työelämän kehittämiseen.

”Halusin päästä mahdollisimman haastavaan paikkaan, ja kolmen viikon työelämäjakson aikana olinkin kaksi viikkoa perhekeskuksessa. Hieman jännitin sitä, miten minut otetaan vastaan ja osaanko käytännön työtehtäviä.

Tavoitteeni oli havainnoida myös koulutustarpeita. Olen aikaisemmin tutkinut päiväkodin piilopedagogiikka, ja osallistuva havainnointi on minulle tuttu menetelmä. Halusin soveltaa ko. menetelmää, vaikka tarkoituksena ei ollut tehdä tutkimusta. Työskentely perhekeskuksessa oli erittäin mieleenpainuva kokemus, ja lasten ja nuorten kohtaaminen antoisaa. Pyrin olemaan avuksi arjessa unohtamatta omia tavoitteitani.

Henkilöstön kasvatustietoisuuden kehittäminen on haasteellista perheiden muutoksen myötä. Perheen kriisiytyminen voi tapahtua yhtä lailla lääkäriperheessä kuin työttömänkin perheessä. Yllättävää oli, että nuoret olivat niin vastaanottavia. Lasten ja nuorten hätä ja tarvitsevuus koskettivat. Henkilökunnalla on paljon ammattitaitoa ja halua kohdata nuoria ja perheitä. Erityisesti kunnioitin henkilökunnan jämäkkää suhtautumista perheisiin ja nuoriin. Jäin pohtimaan, miten työssä voi suojella omia rajojaan muuttumatta kyyniseksi. Edelleen olen sitä mieltä, että herkkyys on osa inhimillistä ammattitaitoa.

Kokemuksiani voin hyödyntää perusopetuksessa, mutta työelämäjakson innoittamana olen suunnitellut myös Perhe tänään -teemaillan, jossa tarkastellaan yhteiskunnan muutoksen vaikutuksia vanhemmuuteen. Asiantuntijaluennoitsijaksi olen kutsunut professori, psykohistorioitsija Juha Siltalan. Tilaisuudessa pohditaan myös isän roolia muutoksessa sosionomi Juha Järvisen johdolla.”
 
Perhe tänään -teemaillan ohjelma

 

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx