OKM:n esitys: Päijät-Hämeestä lähtee 635 ammatillisen koulutuksen opiskelupaikkaa - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ajankohtaista > OKM:n esitys: Päijät-Hämeestä lähtee 635 ammatillisen koulutuksen opiskelupaikkaa
Uutinen
12.11.2012 13:10

OKM:n esitys: Päijät-Hämeestä lähtee 635 ammatillisen koulutuksen opiskelupaikkaa

​Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkistanut ehdotuksensa ammatillisen peruskoulutuksen alueellisiksi ja alakohtaisiksi tarjontatavoitteiksi vuosille 2013–2016. OKM esittää, että Päijät-Hämeestä vähennetään 635 ammatillisen koulutuksen opiskelupaikkaa vuoteen 2016 mennessä.

Ammatillista koulutusta Päijät-Hämeessä järjestävät Koulutuskeskus Salpauksen lisäksi Diakoniasäätiö, Liikuntakeskus Pajulahti, Lahden konservatorio sekä Suomen Urheiluopisto Vierumäellä.

– Päijät-Hämeestä lähtee enemmän paikkoja kuin odotimme. OKM:n esityksen mukaisesti Päijät-Häme ei lukeudukaan metropolialueeseen, johon itse tunnemme kuuluvamme. Siksi pettymys esityksen saatuamme on suuri, toteaa Salpauksen rehtori Marita Modenius.

Koulutuksen järjestäjät voivat antaa palautteen ministeriön ehdotukseen vuoden 2012 loppuun mennessä.
 
– Koulutuskeskus Salpauksessa aloitetaan nyt laaja valmistelutyö, jossa laaditaan ehdotus ministeriölle. Lähdemme liikkeelle keskustelemalla henkilöstön, Salpauksen johtokunnan ja luottamusmiesten kanssa. Tavoitteena on, että valmisteltu lausunto on hyväksyttävänä konsernihallituksessa 17.12.2012.
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee oppilaitoskohtaiset opiskelijamäärätavoitteet vuoden 2013 maaliskuussa. Myös siihen OKM lupaa pyytää laajasti palautetta. Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteena on päättää ammatillisen peruskoulutuksen vuosien 2014–2016 opiskelijamääristä sekä rakenteellisen kehittämisen toimista touko–kesäkuussa 2013.
 

Perusteluna ikäluokan pieneneminen

OKM:n tavoite on varmistaa ammatillisen koulutuksen riittävä tarjonta ja kohdentaa se alueellisen tarpeen mukaan. Tavoitteena on, että vuonna 2016 ammatillisessa peruskoulutuksessa aloittaa valtakunnallisesti noin 2 200 opiskelijaa vähemmän kuin vuonna 2009.
 
Koulutusaloilla ammatillisen koulutuksen tarjontaa Suomessa lisätään sosiaali- ja terveysalalla, lukuun ottamatta kauneudenhoitoalaa sekä ajoneuvo- ja kuljetustekniikassa sekä kone-, metalli - ja energiatekniikassa. Tarjontaa on tarpeen vähentää valtakunnallisesti merkittävästi kulttuurialalla sekä matkailualan ja ravitsemisalan koulutuksessa, tietojenkäsittelyalan koulutuksessa sekä eräillä tekniikan ja liikenteen aloilla.
 
Vuoteen 2016 mennessä 16–18-vuotiaiden keskimääräinen ikäluokka maassa pienenee lähes 7 800:lla, joten vähennystavoitteesta huolimatta ammatillisen koulutuksen tarjonta ja saatavuus nuorisoikäluokkaan suhteutettuna paranee valtakunnallisesti. Valtakunnallisesti vuonna 2016 paikka opetussuunnitelmaperusteisesta ammatillisesta koulutuksesta löytyy 81,3 prosentille ikäluokasta, kun osuus vuonna 2009 oli 75,2 prosenttia. Päijät-Hämeessä vastaava luku on 83,7 prosenttia vuonna 2016.
 
Suuralueista merkittävimmät parannukset koulutuksen saatavuudessa suhteessa nuorisoikäluokkaan sijoittuvat metropolialueelle ja lounaisrannikolle, joilla koulutuksen saatavuus on ollut erityisen niukkaa suhteessa maan keskitasoon.
 
 

Lisätietoja

rehtori Marita Modenius, puh. 050 526 5901
marita.modenius[@]salpaus.fi
Koulutuskeskus Salpaus
 
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx