Näyttelykoroke moottoripyörämuseon tiloihin - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ajankohtaista > Näyttelykoroke moottoripyörämuseon tiloihin
Opiskelijatarina
7.6.2013 12:20

Näyttelykoroke moottoripyörämuseon tiloihin

​Sisustaja opiskelijat valmistivat neljän viikon mittaisen työssäoppimisjakson aikana Suomen Moottoripyörämuseon tiloihin näyttävän näyttelykorokkeen. Koroke on sijoitettu brittipyörien näyttelyosastolle ja se on suunniteltu niin, että korokkeen päälle voi sijoittaa neljä pyörää ja korokkeiden väliin kuhunkin lohkoon kaksi pyörää.

Idea yhteistyöstä syntyi, kun museonjohtaja Riku Routo ja opettaja Markku Eertola keskustelivat aiheesta yhteisen tapaamisen puitteissa. Käytännön työhön päästiin kiinni, kun näyttelyn suunnittelija Jari Huovinen esitteli opiskelijoille suunnitelmansa toteutettavasta näyttelytilasta.

Lähtökohtana oli toteuttaa näyttelykoroke englannin lipusta, joka tulisi sovittaa olemassa olevaan näyttelytilaan. Työt aloitettiin haastavalla mitoitustyöllä, jossa piti sovittaa yhteen tilan ja lipun erilaiset mittasuhteet sekä saada pyörille riittävästi tilaa korokkeelle ja niiden väliin. Korokkeelle piti suunnitella myös riittävän tukeva runkorakenne, jotta se kantaisi raskaat pyörät.

Puurunkoinen koroke päällystettiin kuusivanerilla ja verhoiltiin huovalla. Korokkeiden väliin lattialle asennettiin maalatut MDF-levyt.  Alkuperäisistä suunnitelmista poiketen koroke myös valaistiin, opiskelijoiden suunnitelmien mukaisesti. Valaistuksen tarkoituksena oli korostaa kolmiulotteista vaikutelmaa ja luoda tunnelmaa näyttelytilaan. Valaistus toteutettiin korokkeen alle asennetuilla led-valolipoilla ja korokkeen päälle asennetuilla suunnattavilla led-valoilla.

Näyttävä kokonaisuus on saanut hyvää palautetta ja sitä on tullut aina Lontoota myöten. 

Näyttelykorokkeen toteutuksesta vastasivat sisustaja opiskelijat:
Ida-Emilia Valjus, Isabel Terenius, Janette Malminen ja Henriikka Jokinen

 
 
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx