Myönteiset kokemukset kannustavat yrityksiä oppisopimuksiin - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ajankohtaista > Myönteiset kokemukset kannustavat yrityksiä oppisopimuksiin
Uutinen
Annukka Norontaus (keskellä) väitteli filosofian tohtoriksi Lahden Sibeliustalossa 4.5.2016. Vasemmalla kustos, professori Helinä Melkas ja oikealla vastaväittäjänä toiminut professori Juhani Honka. Kuva: Kari Viinisalo
16.5.2016 12:35

Myönteiset kokemukset kannustavat yrityksiä oppisopimuksiin

​Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa hyväksytyn väitöskirjan mukaan oppisopimuskoulutus on yritykselle taloudellisesti kannattavaa. Oppisopimuskoulutus synnyttää siihen osallistuville yrityksille inhimillistä, rakenteellista ja suhdepääomaa.

Filosofian maisteri Annukka Norontaus tutki väitöskirjassaan tavoitteita, joita yrityksissä oppisopimuskoulutukseen liittyy, ja vaikutuksia, joita koulutusta tuottamalla yrityksessä syntyy. Yritykset kokevat oppisopimuskoulutuksen vaikutukset positiivisina ja neutraaleina. Yritykset esimerkiksi hyötyvät muun muassa ammattitaidon ja osaamisen kehittämisellä ja mahdollisuudella tarkastella omaa toimintaa ja taloutta. Oppisopimuksen kautta yritys myös luo ja vahvistaa verkostojaan ja suhdetoimintaansa.

Oppisopimus vaikuttaa koko työyhteisöön

Oppisopimuskoulutuksen tuottamisesta syntyneet vaikutukset ovat koulutukselle asetettuja tavoitteita laajemmat. Koulutuksen vaikutukset yrityksessä ulottuvat koko työyhteisön tasolle, esimerkiksi työtapojen tarkasteluna, oman ja muiden työn arvostuksena sekä taloudellisena koulutusmuotona yritykselle.

Tutkimuksen mukaan sekä työnantajan että opiskelijan on kuitenkin koettava lisäarvo oppisopimuksen aikana, jotta myönteisiä tuloksia saadaan. Lisäksi on tärkeää, että imago yrityksestä kouluttajana on hyvä, koska se parantaa koulutettavien saatavuutta ja luo yleistä luottamusta alalla.

Epäselvät mielikuvat haittaavat oppisopimusten solmimista

Tutkimuksessa myös huomattiin, että oppisopimuskoulutuksen tuottamista estävät pääasiassa viestinnän ja tiedottamisen puute, koulutusmahdollisuuden tunnistaminen, yritysten koulutuskulttuuri sekä epäselvät mielikuvat ja käsitykset oppisopimuskoulutuksesta.

Nuorten oppisopimuskoulutuksen toteuttamisen hidasteina ovat työsuhteeseen ja talouteen liittyvät seikat, nuorten kasvun vaiheeseen sisältyvät tekijät sekä esimerkiksi nuorten sitoutuminen alaan, ohjaukseen liittyvä pitkäjänteisyys ja motivaatio sekä koulutusvastuun siirtyminen yritykselle.

Tutkimuksen kohteena oli 20 eri alojen pientä ja keskisuurta yritystä, jotka ovat tuottaneet oppisopimuskoulutusta useita vuosia, sekä pk-yrityksiä, joille oppisopimuskoulutus ja siihen liittyvä toiminta on vierasta.

Lisätietoja

Väitöskirja: Oppisopimuskoulutus yritysten tuottamana koulutuspalveluna: tavoitteista vaikutuksiin

LUT: Taloudellisuus kannustaa yrityksiä oppisopimuksiin

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx