Muoviala vetovoimaisemmaksi opetusta kehittämällä - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ajankohtaista > Muoviala vetovoimaisemmaksi opetusta kehittämällä
Uutinen
1.12.2014 10:15

Muoviala vetovoimaisemmaksi opetusta kehittämällä

​Koulutuskeskus Salpauksen muovialalla on kehitetty opetusta muun muassa moduloimalla opintoja uudella tavalla sekä ottamalla opiskelijoiden harjoitusyritykset oppimismenetelmäksi.
 
Muovialan heikosta vetovoimasta johtuen alan opiskelijoiden keskeyttämisaste on yksi Koulutuskeskus Salpauksen suurimpia, mikä loi tarpeen kehittää opetusta ja uudistaa oppimisympäristöjä läpäisyn tehostamiseksi. Konkreettisia keinoja opintojen keskeyttämisen vähentämiseksi haettiin Jousto- ja Joustokaks-hankkeista. Hankkeet ovat osa Opetushallituksen Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisen ohjelmaa.
 
Kehittämistyön tuloksena opintojen keskeytykset muovialalla ovat vähentyneet ja opiskelijat ovat motivoituneempia. Kehittämistyö läpäisyn tehostamiseksi jatkuu edelleen muovialan opetus- ja toteutussuunnitelmia sekä menetelmiä kehittämällä. Jatkossa myös alan vetovoimaa pyritään kasvattamaan yhteistyössä työelämän kanssa.
 

 

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx