Metallimiehestä on moneksi - Työelämän edustajat keskustelemassa teknologia-alan vetovoiman parantamisesta - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ajankohtaista > Metallimiehestä on moneksi - Työelämän edustajat keskustelemassa teknologia-alan vetovoiman parantamisesta
Uutinen
Lahden kaupungin elinkeinopäällikkö Pia Rantanen on puhumassa vetovoiman kasvattamisesta aamiaisseminaarissa.
10.11.2016 13:25

Metallimiehestä on moneksi - Työelämän edustajat keskustelemassa teknologia-alan vetovoiman parantamisesta

Lahden Seurahuoneella tiistaina 8.11.2016 Lahden Teollisuusseuran ja Koulutuskeskus Salpauksen järjestämässä aamiaisseminaarissa keskusteltiin teknologia-alan opiskelusta. Seminaarissa oli mukana laaja joukko elinkeinoelämän edustajia, jotka halusivat yhdessä varmistaa, että tarjottava koulutus palvelee mahdollisimman hyvin alueen pienten ja suurten yritysten tarpeita. Keskustelussa tuli keskeisenä asiana esille myös tarve vaikuttaa peruskoulujen opinto-ohjaajiin, lasten vanhempiin sekä tietysti yläasteikäisiin oppilaisiin. Vilkkaaseen keskusteluun osallistui edustajia yli kymmenestä alueen yrityksestä ja Lahden kaupungilta. Myös erilaiset sidosryhmät, kuten Teknologiateollisuus, Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy sekä Lahden ammattikorkeakoulu esittivät omia näkemyksiään kehittämisestä. Seminaarin puheenjohtajana toimi Lahden Teollisuusseura ry:n toiminnanjohtaja Valtteri Simola.

Seminaarissa nousi selkeästi esiin alueen toimijoiden yhteistyöhalukkuus, jolla pyritään varmistamaan myös Salpauksen ison kampusinvestoinnin osuvuus yritysten tulevien työntekijöiden osaamistarpeeseen. Vuonna 2018 Vipusenkadulle valmistuva teknologiakoulutuksen kampus mahdollistaa monipuolisella oppimisympäristöllään tulevaisuuden tekijöiden työelämälähtöisen oppimisen. Koulutuskeskus Salpauksen rehtori Päivi Saarelainen pitää työelämän kanssa tehtävää yhteistyötä tärkeänä, jotta opiskelijoita osataan kouluttaa yritysten tarpeita vastaaviin tehtäviin.

- Työelämällä on suuri merkitys koulutuksen kehittämisessä, sillä oppimista tapahtuu tulevaisuudessa yhä enemmän myös oppilaitosten seinien ulkopuolella, Koulutuskeskus Salpauksen toimitusjohtaja Martti Tokola lisää.

Keskustelussa nousi vahvasti esiin myös tulevaisuuden polkuopinnot, jolloin jokaisen opiskelijan polku on mahdollista rakentaa sekä opiskelijan henkilökohtaisesta että yrityksen näkökulmasta. Yksilöityjen opintojen ansiosta opiskelijat voivat valita opintoja myös rinnakkaisilta aloilta, mikä mahdollistaa laaja-alaisemman oppimisen. Tällä pyritään vastaamaan yritysten tarpeisiin kokonaisvaltaisemmista osaajista, kuten myös yrityksille räätälöidyistä polkuopinnoista.
 
Teknologia-ala tarjoaa jatkuvasti hyviä työpaikkoja ja osaajista on joillain aloilla pulaa. Nuorten valintojen tueksi on tarjottava ajantasaista tietoa koulutuspoluista ja alan työpaikoista. Työpaikat ovat tänään aivan erinäköisiä kuin vuosikymmen sitten. Alan yrityksissä on tarjolla työtä myös huipputeknologian parissa. Robotit ja digitalisaatio eivät ole tulevaisuutta vaan tätä päivää.
 

Lisätietoja

Martti Tokola
toimitusjohtaja, Koulutuskeskus Salpaus
p. 050 526 5917

Päivi Saarelainen
rehtori, Koulutuskeskus Salpaus
p. 050 071 6751

 
Teksti ja kuva: Tytti Myöhänen
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx