Mediatalo Esa hankkii koulutuksesta virtaa esimiestyöhön - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ajankohtaista > Mediatalo Esa hankkii koulutuksesta virtaa esimiestyöhön
Työelämätarina
Opettaja Ari Nieminen kertoi johtamisen tutkinnoista syksyllä 2014. Kuva: Sanna Henttonen
29.9.2015 15:30

Mediatalo Esa hankkii koulutuksesta virtaa esimiestyöhön

​Syyskuun alussa 15 Mediatalo Esan työntekijää valmistui johtamisen erikoisammattitutkinnosta, joka oli räätälöity yrityksen ja sen työntekijöiden tarpeita vastaavaksi. Valmistumista juhlistettiin pienellä seremonialla, sillä noin puolentoista vuoden rutistuksesta on ollut ja tulee olemaan iloa niin tutkinnon suorittajille kuin työnantajallekin.

- Kouluttamalla henkilöstöä varmistetaan työtehtävien tekemiseen tarvittava osaaminen nyt ja tulevaisuudessa, Mediatalo Esan HR-koordinaattori Anu Repo perustelee yrityksen myönteistä suhtautumista kouluttamiseen.

Nyt päättynyt johtamisen erikoisammattitutkinnon koulutus eli JET oli Mediatalo Esassa jo viides. Esimiehille ja johtamiskokemusta keränneille asiantuntijoille tarkoitettu koulutus on henkilökunnan keskuudessa suosittu, ja tälläkin kertaa monipuolinen ryhmä saatiin kokoon vaivatta.

- JETillä on talossamme hyvä maine, joten ketään ei tarvinnut houkutella, Anu kertoo.

- Haastattelimme kaikki kiinnostuneet, ja lopullisessa ryhmässä oli mukana sekä esimies- että asiantuntijatehtävissä olevia henkilöitä eri yksiköistä ja erilaisista tehtävistä, kuten myynnistä, hallinnosta ja sisällöntuotannosta.

Sujuvat järjestelyt tukevat oppimista

Mediatalo Esan innostuneet tutkinnon suorittajat kantoivat itse vastuun oppimisesta, joten työnantajan tehtäväksi jäi hoitaa käytännön asiat mahdollisimman hyvin. Koulutusta koordinoineen Salpauksen kanssa järjestettiin säännöllisesti tapaamisia. Varsinaisesta kouluttamisesta vastasi Mercuri International Oy.

- Säännölliset ohjauspalaverit ja niiden välillä tarvittava yhteydenpito toimivat hienosti. Opintoihin osallistujat saivat myös erinomaisen tuen Salpauksen koulutusyhteistyöhenkilöltä, Anu kiittelee.

Koulutus toteutettiin oppisopimuskoulutuksena, jonka lähipäivät järjestettiin työnantajan tiloissa, pääosin myös työajalla. Omalle ajalle jäi tehtäväksi lähinnä valmistavan koulutuksen verkko-opintoja ja välitehtäviä.

- Työajalla suoritettavia asioita olivat muun muassa omaan työhön kuuluvat tehtävät, jotka olivat mukana tutkintoon kuuluvissa arviointitilaisuuksissa, sekä projektityön suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät tehtävät.

Itsekin JETin suorittaneen Anun projektityönä oli tiimityön kehittäminen. Sen tuotoksena syntyi kaksi tiimityötä tukevaa koulutusta, jotka nyt ovat yrityksen käytössä.

Vaikka motivaatiosta ei siis ollut pulaa, haluttiin tutkinnon suorittajille tarjota jotain ekstraa.

- Panostimme ryhmäytymiseen järjestämällä koulutuksen aloitus ja lopetus kaksipäiväisinä kokonaisuuksina hieman etäämmällä työpaikasta siten, että yhdessäoloon saatiin varattua enemmän aikaa, Anu kertoo.

Kuten koulutuksessa mukana olleet, Anun mukaan koko yrityksessä ollaan kiinnostuneita kehittymään ja kehittämään omaa työtä. Tänä vuonna toteutetussa työilmapiirimittauksessa tämä nousi yhdeksi yrityksen suurimmista vahvuuksista.

- Arvioimme osaamisen vuosittaisissa kehityskeskusteluissa, minkä perusteella organisoimme itse muun muassa työelämätaitojen ja strategisten osaamisten valmennuksia. Tämän lisäksi toteutamme myös muita henkilöstöllemme räätälöityjä valmennuksia ja koulutuksia.

Johtamisen erikoisammattitutkinnon lisäksi Mediatalo Esa tarjoaa henkilökunnalleen muun muassa vuorovaikutukseen, palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen sekä ajankäyttöön liittyviä koulutuksia. Esimiehille on järjestetty myös esimerkiksi varhaisen välittämisen valmennus.

Lisätietoja

Johtamisen erikoisammattitutkinto oppisopimuskoulutuksena

tutkintovastaava Tiina Rantala, puh. 050 538 2318

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx