Maahanmuuttajien koulutukseen uusia toimintamalleja - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ajankohtaista > Maahanmuuttajien koulutukseen uusia toimintamalleja
Uutinen
4.9.2012 11:00

Maahanmuuttajien koulutukseen uusia toimintamalleja

​Kolme vuotta kestänyt Tie Hoitajaksi -hanke on päättymässä lokakuun lopussa. Hankkeessa on kartoitettu maahanmuuttajataustaisten hoito- ja kasvatusalan ammattilaisten mahdollisuuksia pätevöityä suomalaisen tutkintojärjestelmän mukaisiksi ammattilaisiksi. Hankkeen aikana on saatettu noin 30 maahanmuuttajaa hoitotyön tutkintoon johtavaan koulutukseen.
 
Lisäksi hankkeessa on kehitetty seuraavanlaisia malleja maahanmuuttajataustaisten henkilöiden ohjaamiseen ja tukemiseen:
  • tuki- ja ohjausmalli
  • klinikkaopettajamalli
  • monikulttuurisuusmentori -koulutus työelämän ohjaajille
  • soveltuvuuden arviointimalli
  • välineitä osaamisen tunnistamiseen.
Koulutuskeskus Salpauksen lisäksi hankkeessa ovat mukana Lahden ammattikorkeakoulu, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Ekami sekä Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia.
 
Malleista ja hyvistä käytännöistä löytyy lisätietoa Muratti-verkkosivustolta, joka on ohjaajan työkalupakki. 
 
  

Työ jatkuu Tuma-hankkeessa 

Uutena hankkeena 1.9.2012 käynnistyi opetushallituksen rahoittama Tutkinto maahanmuuttajalle ammatillisessa aikuiskoulutuksessa (Tuma). Hankkeessa kehitetään yhteistyössä työelämän kanssa malleja maahanmuuttajataustaisten henkilöiden tutkinnon suorittamisen tueksi. Hanketta hallinnoi Koulutuskeskus Salpaus.
 
Tavoitteena on muun muassa parantaa tutkintotilaisuuksien arvioijien valmiuksia tunnistaa ja arvioida maahanmuuttajataustaisten tutkinnon suorittajien osaamista sekä ammattitaitoa. Hankkeessa hyödynnetään sosiaalisen median mahdollisuuksia osaamisen hankkimisessa ja osoittamisessa käyttämällä erilaisia työkaluja kuten blogi, sähköiset oppimisalustat, mind map, elokuva, valokuva ja video. Hankkeessa kehitetään myös työpajamalli niille tutkinnon suorittajille, jotka tarvitsevat tukea tutkintosuunnitelman tekemisessä.
 
Tie hoitajaksi -hanke ja Tuma-hanke saavat rahoituksensa Euroopan sosiaalirahastolta (ESR).
 

Lisätietoja

projektipäällikkö Katri Kolstela
katri.kolstela[@]salpaus.fi
 

Lisätietoja Tuma-hankkeesta myös

opettaja Liisa Aaltonen
liisa.aaltonen[@]salpaus.fi
 
 
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx