Työpaikkaohjaajan moninaiset roolit Euroopassa - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ajankohtaista > Työpaikkaohjaajan moninaiset roolit Euroopassa
Uutinen
European Workplace Tutor - koulutus Salpauksessa kesäkuussa
22.6.2017 11:55

Työpaikkaohjaajan moninaiset roolit Euroopassa

​- Työpaikkaohjaajan rooli on aikalailla muuttunut siitä, mitä se oli Nelly-kutomakoneen vieressä 1800-luvun Irlannissa, kertoi asiantuntija Patrick Coughlan, Noreside Resource Centre Ltd. Työpaikkakouluttaja (Workplace Tutor) on nykytyöelämässä henkilö, joka paitsi perehdyttää opiskelijoita ja työssäoppijoita, myös suunnittelee ja edistää työpaikan henkilöstön osaamisen kehittämistä ja urasuunnittelua.


Patrick on kirjoittanut aiheesta oppikirjan The Workplace Tutor. Professional Training in the Modern Workplace.

 
Minkälaisia eri rooleja voi työpaikkaohjaajalla olla, siitä oli kyse Salpauksen järjestämässä seminaarissa Learning and Tutoring at work – The European Dimension. Seminaariin osallistui työelämän ja koulutuksen edustajia Saksasta, Irlannista, Espanjasta, Portugalista, Unkarista, Itävallasta ja Suomesta.

Tapahtuma oli osa LevelUp-projektia, jossa Salpaus järjesti Workplace Tutor-koulutusviikon Lahdessa kesäkuun puolivälissä. Koulutus oli viikon mittainen, ja se on osa neljän viikon kokonaisuutta. Seuraava osio järjestetään Saksassa syksyllä.


Keskusteluja käytiin Learning Café - pöydissä

Learning and tutoring at work - the European dimensionseminaari 12.6.2017 keräsi Lahteen projektin eurooppalaiset yhteistyökumppanit, oppisopimustoimijoita Suomesta ja muita aiheen parissa työskenteleviä. 
 
Learning Café – pöydissä Salpauksen ravintola Kulinaarissa käytiin vilkasta keskustelua esimerkiksi työpaikkaohjaajan rooleista eri maissa, miten työssäoppiminen palvelee yrityksen toimintojen kehittämistä sekä oppimisen ja osaamisen arvioinnista.
 
Keskustelut toivat myös esille sen, että eri maissa ja eri yrityksissä työpaikkaohjaajalla on hyvinkin erilainen tehtävänkuva. Kaikissa projektiin osallistuvissa maissa työssä tapahtuva ammatillinen oppiminen on kasvussa. Nyt onkin antoisaa yhdessä pohtia, minkälaisilla tavoilla oppijan ohjausta tehdään, kuka on ohjauksesta vastuussa ja miten työpaikat ja oppilaitokset yhdessä toimivat.  Näiden kysymysten parissa työskennellään jatkossakin hankkeen yhteistyöverkostoissa Suomessa ja muualla Euroopassa. 
 
Lisätietoja koulutuksesta ja hankkeesta
nettisivuilta Level Up! ja blogista Workplace Tutor goes Europe
 
Kuvat, teksti ja lisätietoja
projektipäällikkö Marja Orpana-Niitlahti
kehittämiskoordinaattori Sannakaisa Raatikainen
etunimi.sukunimi@salpaus.fi
 
 
 
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx