Monikulttuuriosaajia varhaiskasvatukseen - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ajankohtaista > Monikulttuuriosaajia varhaiskasvatukseen
Työelämätarina
Varhaiskasvatuksen monikulttuurikoulutus
Monikulttuurisuusosaajat esittelivät kehittämistöitään Oppimiskeskus Fellmanniassa. Marja Toivanen, Tuula Mantere, Leena Sulkakoski ja Iiris Tomminen kehittivät valmiita välineitä mm. lauluihin ja leikkeihin suomen kieltä opiskelevien lasten kanssa.
21.11.2012 17:05

Monikulttuuriosaajia varhaiskasvatukseen

​Lahden kaupungin varhaiskasvatuspalveluissa vahvistetaan monikulttuurisuuden asiantuntijuutta oppisopimuskoulutuksella. Kaupungin jokaisesta päiväkodista yksi lastentarhanopettaja on valmistumassa monikulttuurisuusosaajaksi,  yhteensä heitä on nelisenkymmentä.
 
Varhaiskasvatuksessa on kaivattu laajempaa tietämystä siitä, miten omalla ammattialalla vastataan monikulttuurisuuden tuomiin haasteisiin. Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten määrä on kasvava. Tällä hetkellä Lahdessa heitä on noin 10 %  alle kouluikäisestä 7000 lapsesta. 
 

Ensimmäisenä Suomessa

Koulutuskeskus Salpauksen järjestämä koulutus on ensimmäinen laatuaan Suomessa. Tavoitteena on varhaiskasvatuksen opettajien kulttuurituntemuksen, monikulttuuristen taitojen, yhteistyötaitojen ja kulttuurien välisten ohjaustaitojen kehittäminen.
 
- Koulutuksessa paneudutaan siihen, miten omalla toiminnalla tuetaan eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten ja vanhempien kulttuurista sopeutumista varhaiskasvatukseen, kertoo päiväkodin johtaja Sirkka Seppälä. Samalla vahvistetaan myös yhteistyötaitoja toimia monikulttuurisessa työyhteisössä.
 
- Koulutus lisää ymmärrystä kielen merkityksestä identiteetin rakentumisessa ja oppimisvalmiuksien edellytyksenä, jatkaa Katja Rinne, joka toimii suomi toisena kielenä (S2) -lastentarhaopettajana.
 
Rinteen mukaan arjessa tarvitaan sellaisia varhaiskasvatuksen menetelmiä, jotka tukevat eri kieli- ja kulttuuritaustaisen lapsen kasvua ja kehitystä monikulttuurisuuteen ja kaksikielisyyteen.
 

Uusia työtapoja

Koulutuksessa on kehitetty uusia työ- ja toimintatapoja ja uusia materiaaleja. Nyt valmistuvien moku-opettajien verkosto jatkaa työtään monikulttuurisuusasioiden parissa. He jatkavat koulutuksessa perustamaansa Mokuosaaja-blogia, joka toimii jatkossa varhaiskasvatuksen henkilöstön yhtenä monikulttuurisuusasioiden tiedotuskanavana. Blogi sisältää mm. koko koulutussisällön ja koulutuksen aikana tehdyt kehittämistyöt. Jokainen moku-opettaja välittää tietoa edelleen omassa työyksikössään.
 
Monikulttuurisuusosaaja varhaiskasvatuksessa -koulutus suunniteltiin ja toteutettiin oppisopimuskoulutuksena yhteistyössä EKIKU-työryhmän (eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset) ja Koulutuskeskus Salpauksen Monikulttuuripalveluiden kanssa. Koulutus kesti yhteensä puolitoista vuotta, ja todistukset jaetaan joulukuussa.
 
Ohjaava opettaja Ulla Nieminen Koulutuskeskus Salpauksesta painottaa, että monikulttuurisuuskoulutukselle on yhä enemmän tilausta kaikenlaisissa työyhteisöissä.
 
– Vastaavia koulutuksia voidaan toteuttaa työyhteisön tarpeen mukaan.

 
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx