LAMK ja Salpaus solmivat yhteistyösopimuksen - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ajankohtaista > LAMK ja Salpaus solmivat yhteistyösopimuksen
Uutinen
Kuva: Sanna Henttonen
30.9.2016 8:25

LAMK ja Salpaus solmivat yhteistyösopimuksen

Koulutuskeskus Salpaus ja Lahden ammattikorkeakoulu ovat solmineet yhteistyösopimuksen helmikuussa 2016. Molemmat organisaatiot kuuluivat aiemmin Päijät-Hämeen koulutuskonserniin, joten yhteistyösopimus on luonteva jatkumo LAMKin ja Salpauksen aiemmalle yhteistyölle. Sopimuksen tavoitteena on osapuolten välisen yhteistoiminnan kehittäminen. Siinä on kysymys yhdessä tekemisestä ja ideoinnista sekä uusien mahdollisuuksien avaamisesta molempien osapuolten asiakkaille: yrityksille, yhteisöille ja opiskelijoille.

- Tämä yhteistyösopimus merkitsee laaja-alaista, tulevaisuuteen tähtäävää sopimuspohjaista yhteistyötä, jolle asetetaan yhteiset tavoitteet. Asioita viedään käytäntöön ja niiden tuloksia seurataan säännöllisesti, kertoo Lahden ammattikorkeakoulun rehtori Outi Kallioinen.

Salpauksen rehtorin Päivi Saarelaisen mukaan yhteistyösopimus on merkittävä sekä alueen että molempien oppilaitosten kannalta.

- Sopimuksella edistetään muun muassa väyläopintojen toteutumista toisen asteen opintojen ja ammattikorkeakoulun välillä sekä opiskelijoiden ja työelämän kohtaamista. Tarkoituksena on, että alueen yritykset voisivat hyödyntää oppilaitostemme opiskelijoita mahdollisimman hyvin työtarpeisiinsa, Saarelainen täydentää.

Sujuvaa opiskelua ja kontakteja työelämään

Yhteistyösopimusta pyritään edistämään yhteisten hankkeiden avulla, joista esimerkkinä on maaliskuussa 2016 käynnistynyt kaksivuotinen LAMKin hallinnoima Huippuosaamisen kasvupolkumalli –hanke. Puualalla pilotoitava hanke tavoittelee sujuvia siirtymiä yläkoulusta toiselle asteelle, toiselta asteelta ammattikorkeakouluun ja ammattikorkeakoulusta työelämään tai jatko-opintoihin. Tarkoituksena on lisätä puualan vetovoimaa sekä tiivistää yhteistyötä puualalla LAMKin, Salpauksen ja alan yritysten kanssa.

Hankkeessa asiantuntijana toimiva Kirsi Kallioniemi LAMKista kertoo, että myös opiskelijat pääsevät osallistumaan hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen.

- Arvioiden mukaan yhteensä 50 opiskelijaa tulee olemaan mukana erilaisissa tapahtumissa. Esimerkiksi koulukiertueet ja messuesiintymiset ovat opiskelijoiden suunnittelemia ja toteuttamia, Kallioniemi jatkaa.

Tavoitteellisia ratkaisuja yhteisiin haasteisiin

Yhteistyösopimusta pyritään tulevaisuudessa edistämään tekemällä jo olemassa olevat ja vuosien mittaan kehitetyt yhteistyömuodot näkyviksi sekä toimimalla entistä tiiviimmin yhteistyössä alueen yritysten kanssa järjestämällä esimerkiksi tapaamisia ja seminaareja.

- Koulutuksen tarjonta ja opiskelijamarkkinointi ovat myös yhteistä tekemistä, jota voimme toteuttaa muun muassa lukioiden ja peruskoulun opiskelijoiden yhteisillä infoilla ja tempauksilla, kertoo Saarelainen.

Salpauksen vararehtori Seija Katajisto puolestaan kertoo, että hankkeet lähtevät aina kehittämisen tavoitteista, jotka ovat monellakin tapaa LAMKin ja Salpauksen yhteisiä.

- Päijät-Hämeen alueella on mielenkiintoisia alakohtaisia kehittämisaihioita, joissa voimme toimia yhdessä. Lahden alueen kasvumallikin etenee varmasti osittain hanketoiminnan kautta. Uusia hankkeita on jo suunnitteilla koulutuksen nivelvaiheisiin liittyviin haasteisiin, kuten koulutusasteelta toiselle siirtyminen sekä tutkinnon jälkeen työelämään siirtyminen, Katajisto lisää.

 

Lisätietoja yhteistyösopimuksesta

Outi Kallioinen
rehtori, Lahden ammattikorkeakoulu
outi.kallioinen[@]lamk.fi

Päivi Saarelainen
rehtori, Koulutuskeskus Salpaus
paivi.saarelainen[@]salpaus.fi

Lisätietoja Huippuosaamisen kasvupolkumalli –hankkeesta

Mika Vanhanen
projektipäällikkö, Huippuosaamisen kasvupolkumalli -hanke
mika.vanhanen[@]lamk.fi

Petri Isoluoma
projektipäällikkö, Koulutuskeskus Salpaus
petri.isoluoma[@]salpaus.fi

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx