Kuntayhtymän rakennemuutoksen eteneminen ja yhteistoimintaneuvottelujen päättyminen - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ajankohtaista > Kuntayhtymän rakennemuutoksen eteneminen ja yhteistoimintaneuvottelujen päättyminen
Uutinen
17.4.2014 7:30

Kuntayhtymän rakennemuutoksen eteneminen ja yhteistoimintaneuvottelujen päättyminen

​Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymän 13.2.2014 käynnistyneet yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut ovat päättyneet 1.4.2014.
 
Neuvotteluissa käsiteltävinä ovat olleet Päijät-Hämeen koulutuskonsernin kaikki tulosalueet ja toiminnot. Neuvottelut koskivat koko henkilöstöä.
 
Neuvottelut etenivät suunnitellussa aikataulussa, ja ne käytiin vaikeasta tilanteesta huolimatta hyvässä sekä rakentavassa hengessä.
 
Neuvotteluesityksen taloudellisista ja tuotannollisista perusteista oltiin neuvotteluissa yksimielisiä.
 

Kuntayhtymän rakennemuutoksen eteneminen

Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittäminen ja yhtiön toiminnan käynnistyminen 1.1.2015 aiheuttaa muutoksia Koulutuskeskus Salpaukseen ja Yhteisiin palveluihin. Ne organisoidaan toiminnalliseksi kokonaisuudeksi, jolla mahdollistetaan resurssien yhteiskäyttö sekä yhteistyön ja osaamisen hyödyntäminen täysimääräisesti. Salpauksen brändiä vahvistetaan ja myös ylläpitäjän toiminnot näkyvät asiakkaille sen kautta.
 
Uudessa toimintamallissa Salpauksen organisaatio muodostuu neljästä toimialasta
- Oppimis- ja koulutuspalvelut
- Opiskelija-, kehittämis- ja työelämäpalvelut
- Oppilaitospalvelut sekä
- Rehtorintoimisto ja hallinto
 
Toiminnan ytimessä ovat opiskelijat ja työelämä. Koulutusta annetaan neljässä tulosyksikössä
- Palveluala
- Hyvinvointiala
- Teknologia-ala sekä
- Luonto ja asuminen
 
Toimintamallin suunnitelmat ja päätökset valmistellaan osana vuoden 2015 talousarviota ja vuosien 2015 - 2017 toiminta- ja taloussuunnitelmaa.
 
Tuoterenkaan työpajatoiminnan ja Koulutuskeskus Salpauksen kilpaillun aikuiskoulutuksen organisointi ja kuntalain edellyttämä yhtiöittäminen ovat osa rakennemuutosta.
 

Yhteistoimintaneuvottelujen päättäminen

 
Neuvottelujen päättymisen jälkeen työnantaja on tehnyt Koulutuskeskus Salpauksen, Tuoterenkaan ja Yhteisten palveluiden henkilöstöä koskevia päätöksiä 14.4.2014 alkaen ja 31.5.2014 saakka. Lahden ammattikorkeakoulun osalta päätöksiä tehdään 15.5.2014 alkaen ja 31.5.2014 saakka. Tehtävämuutosneuvotteluja käydään 30.8.2014 saakka.
 

Yhteisten palvelujen ja Koulutuskeskus Salpauksen toimenpiteet

 
Erityisesti johto-, hallinto- ja tukihenkilöstölle tulee merkittäviä muutoksia työtehtäviin Koulutuskeskus Salpauksen ja Yhteisten palvelujen rakennemuutoksen vuoksi:
 
Koulutuskeskus Salpauksessa toimenpiteitä ovat
- irtisanominen 10 henkilöä ja 8 henkilölle tarjotaan uutta tehtävää irtisanomisten välttämiseksi
- osa-aikaistamisia 10 henkilöä
 
Lisäksi 25 henkilön määräaikaisuus päättyy ja 14 henkilön kanssa tullaan neuvottelemaan tehtävämuutoksista.
 
Yhteisissä palveluissa
- irtisanominen 10 henkilöä ja kahdelle henkilölle tarjotaan uutta tehtävää irtisanomisten välttämiseksi
- liikkeenluovutus 40 henkilöä (siirtyminen Yhteisistä palveluista Lahden ammattikorkeakouluun)
 
Lisäksi 13 henkilön määräaikaisuus päättyy ja 34 henkilön kanssa tullaan neuvottelemaan tehtävämuutoksesta.
 
Kaikkia toimenpiteitä esimerkiksi lakkautettavien alojen osalta ei voida toteuttaa nyt päättyvien neuvotteluiden perusteella, vaan neuvotteluita, myös henkilökohtaisia, ja päätöksiä tullaan tekemään vuoteen 2016 asti.
 

Tuoterenkaan toimenpiteet

 
Neuvotteluissa on käsitelty Tuoterenkaan yhtiöittämisen, taloudellisen terveyttämisohjelman sekä rakennemuutoksen suunnittelu- ja toteutustilannetta. Tuoterenkaan tulevaisuutta käsitellään toukokuun kuntajohtajakokouksessa ja lokakuun yhtymäkokouksessa.
 
Tuoterenkaalla tehtävät toimenpiteet
- irtisanomisia yksi ja yhdelle henkilölle tarjotaan uutta tehtävää irtisanomisen välttämiseksi
 
Lisäksi määräaikaisuuksia tulee päättymään ja kahden henkilön kanssa tullaan neuvottelemaan tehtävämuutoksesta.
 
Lahden ammattikorkeakoulussa päätöksiä tehdään toukokuussa.
Lisäksi kuntayhtymän kiinteistöohjelman toteuttamisella saavutetaan sopeuttamista kaikilla tulosalueilla.
 
Neuvotteluiden pääasiallisena tavoitteena on ollut suunnitella yhteistoiminnassa konsernilaajuista rakennemuutosta ja siitä aiheutuvia henkilöstöön kohdistuvia toimenpiteitä. Tavoitteena on kehittää ja turvata toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset kouluttaa osaavaa työvoimaa ja edistää alueen kilpailukykyä.
 

Lisätietoja  

toimitusjohtaja Martti Tokola, puh. 050 526 5917
rehtori Päivi Saarelainen, Koulutuskeskus Salpaus, puhelin 0500 716 751
johtaja Pekka Kotiaho, Tuoterengas, puhelin 044 708 1450
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx