Koulutussopimuksella joustavuutta työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ajankohtaista > Koulutussopimuksella joustavuutta työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen
Uutinen
Alueellinen tilaisuus ammatillisen koulutuksen reformista ja koulutussopimuksesta, kesäkuu 2016
Päijäthämäläisten yritysten ja oppilaitosten edustajat keskustelivat ja saivat tietoa koulutussopimuksesta tilaisuudessa, joka järjestetiin Koulutuskeskus Salpauksen Kulinaaritalossa.
14.6.2016 10:15

Koulutussopimuksella joustavuutta työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen

​Koulutussopimus voi korvata nykymuotoisen työssäoppimisen ammatillisessa koulutuksessa vuoden 2018 alusta. Koulutussopimuksen rinnalla säilyisi oppisopimuskoulutus, joka perustuu työsuhteeseen. Koulutussopimuksesta siirtyminen oppisopimuskoulutukseen ja toisin päin on tarkoitus tehdä joustavaksi.

- Koulutussopimus on opiskelua, joka tapahtuu työpaikalla tai siihen rinnastettavassa ympäristössä. Sopimuksessa on kolme osapuolta: opiskelija, koulutuksen järjestäjä ja työnantaja, kertoo Omnian ammattiopiston rehtori Maija Aaltola, joka oli tekemässä Opetus- ja kulttuuriministeriölle selvitystä koulutussopimuksesta.

Aaltola avasi koulutussopimuksen sisältöä ja hyötyjä Koulutuskeskus Salpauksessa kesäkuussa järjestetyssä tilaisuudessa, jossa oli paikalla noin 60 henkilöä paikallisista yrityksistä ja oppilaitoksista.
 
- Koulutussopimus mahdollistaa eripituiset oppimisjaksot työpaikalla, kunkin opiskelijan henkilökohtaisten tarpeiden mukaan. Kun riittävä osaaminen on hankittu ja arvioitu, opiskelija voi siirtyä eteenpäin.
 
Nykyään määrämittaiset ja tiettyyn tutkinnon osaan sidotut työssäoppimisjaksot voivat hankaloittaa sopivan työssäoppimispaikan löytymistä. Jatkossa työpaikalla opittua voisi helpommin myös täydentää oppilaitoksessa tai verkossa.
 

Enemmän mahdollisuuksia yrityksille ja uusia työpaikkoja nuorille

- Meidän näkemys on, että jos koulutussopimusmalli menee läpi, siitä syntyy tuhansia työpaikkoja nuorille, totesi Päijät-Hämeen Yrittäjien yhteyspäällikkö Miikka Venäläinen.
 
Oppisopimus voi olla yrityksille liian raskas malli: työsuhteen solmiminen ja täyden palkan maksaminen ei ole etenkään pienille yrityksille mahdollista.
 
- Kyllä yrittäjät haluavat maksaa nuorille palkkaa, mutta eivät välttämättä alusta asti täyttä palkkaa. Koulutussopimuksessa voisi olla aluksi palkaton ennakkojakso, jonka jälkeen palkka voi kasvaa suoritettujen näyttöjen mukaan.
 
Koulutussopimuksen myötä useammat yritykset voivat helpommin ottaa opiskelijoita ja sitä kautta joustavammin ja pienemmällä riskillä palkata lisää työntekijöitä.
 
- Tärkeää on, että kyseessä ei ole työsopimus, vaan vastuu on oppilaitoksella. Osa opiskelusta voidaan tehdä oppilaitoksessa tai toisessa yrityksessä, painotti Venäläinen.
 
- Näin myös useammat nuoret saavat itselleen paremmin soveltuvan tavan oppia: monet ovat enemmän kädet saveen -tyyppejä, joille työpaikalla oppiminen sopii hyvin, hän jatkoi.
 

Pedagoginen vastuu ei siirry työpaikoille

Tilaisuudessa keskusteltiin muun muassa siitä, mikä on jatkossa kunkin osapuolen rooli opiskelijan ohjaamisessa.
 
- Työpaikat eivät muutu oppilaitoksiksi vaan oppilaitokset työelämälähtöisemmiksi. Työelämän edustajan ei ole tarkoitus ryhtyä pedagogiksi, vaan se on jatkossakin opettajan tehtävä, sanoi Maija Aaltola.
 
Tärkeää on, että työpaikkaohjaaja, opettaja ja opiskelija tekevät tiivistii yhteistyötä.
 
- Työpaikkaohjaaja ohjaa opiskelijaa työtehtävissä, työpaikalla toimisessa ja työelämätaidoissa. Opettajan tulee varmistaa, että työpaikalla oppiminen on tutkinnon perusteiden mukaista ja arvioida opiskelijan osaamista yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa.Opettajien roolia tulee myös vahvistaa ja työelämäyhteistyötä lisätä, Aaltola lisäsi.

Lisätietoja koulutussopimuksesta ja ammatillisen koulutuksen reformista

Salpauksessa 10.6.2016 järjestetyn tilaisuuden materiaalit


Teksti Silja Häikiö

 

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx