Koulutuspaikkavähennysten ja yksikköhintaleikkausten vaikutukset Koulutuskeskus Salpauksen koulutuspaikkoihin - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ajankohtaista > Koulutuspaikkavähennysten ja yksikköhintaleikkausten vaikutukset Koulutuskeskus Salpauksen koulutuspaikkoihin
Uutinen
8.10.2013 16:35

Koulutuspaikkavähennysten ja yksikköhintaleikkausten vaikutukset Koulutuskeskus Salpauksen koulutuspaikkoihin

​Tiedote medialle 8.10.2013 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt kesäkuussa 2013 ammatillisen peruskoulutuksen vuosien 2014–2016 opiskelijamääristä.
 
Päätöksen mukaisesti Koulutuskeskus Salpauksesta vähennetään 380 opiskelupaikkaa ja koko Päijät-Hämeestä 445. Vuonna 2014 Salpauksesta vähennetään 50 koulutuspaikkaa, vuonna 2015 vähennetään 160 ja vuonna 2016 edelleen 170 koulutuspaikkaa.
 
Suunnitelmaa lakkauttamisesta ja vähentämisistä käsiteltiin Päijät-Hämeen koulutuskonsernin hallituksessa maanantaina 7.10., Koulutuskeskus Salpauksen johtokunnassa ja henkilöstöinfossa tiistaina 8.10. Suunnitelmaa käsitellään lisäksi torstaina 10.10. info- ja keskustelutilaisuudessa, johon on kutsuttu jäsenkuntien edustajat.
 
Koulutuskonsernin hallitus päättää 14.10.2013 koulutusten lakkauttamisista ja vähentämisistä. Päätöksessä otetaan huomioon Salpauksen johtokunnan, henkilöstön ja omistajakuntien kannanottojen mahdollisesti aiheuttamat muutokset 7.10. esitettyyn suunnitelmaan.
 
Vähennykset on esitetty toteutettavan eri koulutusalojen kesken niin, että koulutuksenjärjestäjäkohtainen paikkamäärä kunakin vuonna on koko ajan täynnä. Koulutuspaikkoja esitetään vähennettäväksi vuosina 2014 – 2016 seuraavasti:
- kulttuurialalta 189
- tekniikan ja liikenteen alalta 86
- matkailu- ja ravitsemisalalta 75 sekä
- valmentavasta ja valmistavista koulutuksista 30 koulutuspaikkaa.
 
Koulutuskeskus Salpauksessa on vuonna 2016 OKM:n päätöksen mukaisesti edellä esitettyjen lakkauttamisten ja vähentämisten jälkeen 5090 koulutuspaikkaa.
 
Koulutusta vähennetään merkittävästi valtakunnallisella tasolla kulttuurialalla, luonnonvara-alalla, matkailualan ja ravitsemisalan koulutuksessa, tietojenkäsittelyalan koulutuksessa sekä eräillä tekniikan ja liikenteen aloilla.
 
Koulutusta lisätään valtakunnallisella tasolla sosiaali- ja terveysalalla (lukuun ottamatta kauneudenhoitoalaa), ajoneuvo- ja kuljetustekniikassa, kone-, metalli - ja energiatekniikassa.
 
Salpauksen suunnitteluryhmä on hyödyntänyt esitystä tehdessään
- alueellisia strategioita, mm. Päijät-Hämeen maakuntaohjelma ja maakuntasuunnitelma, Lahden alueen kilpailukyky- ja elinkeinostrategia
- tutkintokohtaisia tilasto- ja mittaritietoja, joita ovat mm.
• alueellinen koulutustarve (pohjana Kesu 2011 - 2016 alueellinen koulutustarve-ennuste)
• vetovoima (ensisijaiset hakijat / aloituspaikka)
• opinnoista eronneiden määrät ja osuus opiskelijoista
• opintojen läpäisy
• työllistyminen (Tilastokeskuksen Sijoittumispalvelu)
• jatko-opintoihin sijoittuminen (Tilastokeskuksen Sijoittumispalvelu)
 
Suunnitteluryhmä on koonnut lisäksi alakohtaisia näkökulmia sekä henkilöstöltä että sidosryhmiltä muun muassa:
• toimipistekohtaisissa henkilöstötilaisuuksissa, kymmenen tilaisuutta
• työelämäneuvottelukunnissa, kymmenen neuvottelukuntaa
• Ammattiosaamisen toimikunnassa
• eri tahoilta saaduista kannanotoista
 
Yhteistoimintaneuvotteluissa on tarkasteltu koulutuspaikkavähennysten, yksikköhintarahoituksen leikkauksen ja aikuiskoulutuksen sopeuttamistarvetta.
 
Neuvottelut päättyivät 4.10.2013. Työantaja tekee henkilöstöön kohdistuvat päätökset 15.10.2013 alkaen. Neuvottelujen henkilöstövaikutuksista tiedotetaan 16.10.2013.
 

Lisätietoja

toimitusjohtaja Martti Tokola, puh. 050 526 5917
rehtori Päivi Saarelainen, puh. 0500 716 751 

 

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx