Koulutuskeskus Salpaus myös kuntayhtymän nimeksi - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ajankohtaista > Koulutuskeskus Salpaus myös kuntayhtymän nimeksi
Uutinen
9.5.2016 15:55

Koulutuskeskus Salpaus myös kuntayhtymän nimeksi

Koulutuskeskus Salpaus –kuntayhtymän yhtymäkokous pidettiin maanantaina 9.5. Kokouksen puheenjohtajana toimi Hannu Himanen.

Hallituksen puheenjohtaja Kari Salmi avasi kokouksen ja toivotti kokousväen tervetulleeksi.

”Viime aikoina olemme joutuneet tekemään haastavia toimenpiteitä turvataksemme toisen asteen koulutuksen. Tuhat opiskelijapaikkaa, 30 % opettajista ja 40 % muusta henkilöstöstä vähenee. Kun Salpauksen talous muodostuu pääosin henkilöstö- ja toimitilakuluista, olemme joutuneet kohdistamaan toimenpiteitä juuri näihin kahteen osa-alueeseen.

Suomen hallituksen säästötoimenpiteiden taustalla on kuitenkin oikeita asioita. Meidän ei pidä lannistua, vaan katsoa, miten me Salpauksena ja yhteistyössä muiden koulutusorganisaatioiden ja erityisesti työelämän kanssa saamme parhaat tulokset aikaan. Vaikka nuorisotyöttömyys ja haastavat yhteiskunnalliset olot vaikuttavat, tavoitteena on, että Salpauksesta valmistuu osaavaa työvoimaa ja johtotähtenä on valmistuvien työllistyminen.

Enää ei myöskään toimi se, että Salpauksella olisi kaikissa kunnissa omaa toimintaa. Koulutustoiminnan on oltava houkuttelevaa ja sitä on voitava keskittää isompiin kokonaisuuksiin. Digitalisaatio ja uudenlaiset oppimisympäristöt ovat myös ehdoton edellytys nykypäivänä. Nyt pohditaan ja selvitetään myös sitä, olisiko Salpauksen tarkoituksenmukaista jatkossa toimia kokonaan omana osakeyhtiönä.

Koulutusta ei voi ulkoistaa, vaan se on yhteydessä siihen, miten elinkeinotoimintaa alueellamme kehitetään. Koulutus onkin hyvin merkittävä osa alueen elinkeinokokonaisuutta.

Väistyessäni nyt puheenjohtajan paikalta haluan lämpimästi kiittää yhtymähallituksen jäseniä. Kanssanne on ollut hyvä työskennellä viime aikojen vaativissakin oloissa. Yhteistyö on ollut erinomaista ja keskustelevaa. Lämmin kiitos myös toimivalle johdolle hyvästä asiantuntemuksesta ja joustavuudesta.”

Konsernin toiminta, rakennemuutos ja vuoden tilinpäätös

Toimitusjohtaja Martti Tokola ja Salpauksen rehtori Päivi Saarelainen kertoivat Salpauksen toiminnasta, vaikuttavuudesta, rakennemuutoksesta ja siihen liittyvistä sopeuttamistoimenpiteistä sekä vuoden 2015 tilinpäätöksestä.

Konsernin tilikauden tulos vuodelta 2015 oli olosuhteisiin nähden kohtuullinen. Se johtui useampana vuonna tehdyistä suunnitelmallisista sopeuttamistoimenpiteistä, joilla varauduttiin julkisen talouden rahoituksen laskuun sekä ammatillisen koulutuksen reformiin.
 
Yhtymäkokous hyväksyi Päijät-Hämeen koulutuskonsernin vuoden 2015 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden koulutuskonsernin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1. – 31.12.2015.
 
Kuntalain vaatimuksesta ei-tutkintotavoitteinen aikuiskoulutus on yhtiöitettävä 1.1.2017 alkaen. Yhtymähallitus esitti yhtiöittämisen etenemisestä selvityksen, joka sisältää kuntayhtymän kokonaan omistaman tytäryhtiön suunnittelun. Yhtymäkokous hyväksyi Koulutuskeskus Salpauksen tytäryhtiön perustamissuunnitelmassa kuvatut yhtiöittämisen periaatteet ja alustavan toimenpidesuunnitelman. Lisäksi yhtymäkokous merkitsi tiedoksi koko kuntayhtymää koskevan yhtiöittämisselvityksen valmistelutilanteen.
 
Yhtymäkokous merkitsi myös tiedoksi jäsenkuntien päätökset Päijät-Hämeen koulutuskonserni –kuntayhtymän nimen muuttamisesta Koulutuskeskus Salpaus –kuntayhtymäksi.  Myös kuntayhtymän omistajatiedot päivitettiin Lahden ja Nastolan kuntien yhdistyttyä Lahden kaupungiksi ja Hämeenkosken liityttyä Hollolaan.
 
Koulutuskeskus Salpauksen yhtymähallituksen uudeksi puheenjohtajaksi nimettiin liikuntaneuvos Seppo Virtanen ja hallituksen jäseneksi projektikoordinaattori Sara Etola.
 

Lisätietoja

toimitusjohtaja Martti Tokola, puh. 050 526 5917
rehtori Päivi Saarelainen, puh. 050 071 6751

 

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx