Koulutuskeskus Salpaus aloittaa yhteistoimintaneuvottelut - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ajankohtaista > Koulutuskeskus Salpaus aloittaa yhteistoimintaneuvottelut
Uutinen
10.8.2015 11:05

Koulutuskeskus Salpaus aloittaa yhteistoimintaneuvottelut

​Koulutuskeskus Salpauksessa aloitetaan yhteistoimintaneuvottelut. Yhtymähallitus päätti asiasta maanantaina 10.8.
 
Suomen hallitusohjelmassa kohdistuu ammatillisen koulutuksen rahoitukseen merkittäviä muutoksia, jotka edellyttävät koulutuksenjärjestäjiltä toimenpiteitä tulevina vuosina.
 
Salpauksen yhteistoimintaneuvotteluiden tavoitteena on suunnitella valmistautumista toiminta- ja taloussuunnitelman 2016 - 2018 edellyttämiin toimenpiteisiin sekä käsitellä muita neuvotteluja edellyttäviä suunnitelmia ja niistä aiheutuvia henkilöstöön kohdistuvia toimenpiteitä. Tavoitteena on kehittää ja turvata Koulutuskeskus Salpauksen toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset perustehtävän toteuttamiseksi.
 
Yhteistoimintaneuvotteluissa käsiteltävinä ovat Päijät-Hämeen koulutuskonsernin /Koulutuskeskus Salpauksen kaikki toiminnot. Neuvottelut koskevat koko henkilöstöä.
 
Koulutuskeskus Salpauksen toiminta- ja taloussuunnitelman toteuttaminen edellyttää lähes 12 milj. euron kulujen karsintaa vuosina 2016 - 2018. Palveluverkkoselvityksen ja toimitilastrategian avulla on tavoitteena kattaa noin puolet koulutuksen rahoituksen laskun aiheuttamista sopeuttamistarpeista. Toimitilojen määrän vähentäminen edellyttää kuitenkin pidemmälle ulottuvaa aikajännettä. Osa koulutuksen rahoituksen laskun vaikutuksista katetaan taseen ylijäämällä. Tämä mahdollistaa toimitilojen määrän vähentämisen rahoituksen laskua hitaammin.
 
Henkilöstökulujen osalta arvioitu toiminnan sopeuttamistarve merkitsee noin 100 henkilötyövuoden vähenemistä vuoden 2018 loppuun mennessä rahoituksen muutoksista riippuen. Koulutuskeskus Salpauksessa on henkilöstöä noin 850.
 
Yhteistoimintaneuvottelut on tarkoitus saattaa päätökseen syyskuun loppuun mennessä.
 

Lisätietoja

toimitusjohtaja Martti Tokola, puh. 050 526 5917
rehtori Päivi Saarelainen, puh. 0500 716 751
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx