Koulutuskeskus Salpauksen yhteistoimintaneuvottelut päättyneet - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ajankohtaista > Koulutuskeskus Salpauksen yhteistoimintaneuvottelut päättyneet
Uutinen
28.9.2015 14:00

Koulutuskeskus Salpauksen yhteistoimintaneuvottelut päättyneet

​Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymän/Koulutuskeskus Salpauksen 14.8.2015 käynnistyneet yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut päättyivät 24.9. Yhtymähallitus käsitteli neuvottelutulosta 28.9.

Neuvotteluissa käsiteltiin kaikkia Koulutuskeskus Salpauksen toimintoja ja ne koskivat koko henkilöstöä. Neuvottelut käynnistettiin Suomen hallitusohjelman ammatillisen koulutuksen rahoitukseen kohdistuvien muutosten vuoksi. Salpauksen toiminta- ja taloussuunnitelman toteuttaminen merkitsee lähes 12 miljoonan euron kulujen karsintaa vuosina 2016 - 2018.
 
Neuvottelut etenivät suunnitellussa aikataulussa, ja ne käytiin vaikeasta tilanteesta huolimatta hyvässä sekä rakentavassa hengessä.
 
Neuvotteluesityksen taloudellisista ja tuotannollisista perusteista oltiin yksimielisiä.
 

Merkittäviä sopeuttamistoimia henkilöstön määriin, rakenteisiin ja työtehtäviin

Työnantaja tulee tekemään päättyneiden neuvottelujen perusteella tarvittavia henkilöstöön kohdistuvia sopeuttamispäätöksiä 28.9. alkaen 31.12.2015 saakka. Näiden lisäksi tarvittavia tehtävämuutosneuvotteluita käydään 28.9.2015 alkaen.
 
Osa suunnitelluista muutoksista edellyttää yhtymäkokouksen 26.10.2015 tai yhtymähallituksen 30.11.2015 päätöksiä.
 
Neuvottelujen alkaessa sopeuttamistarpeeksi arvioitiin noin 100 henkilötyövuotta vuoden 2018 loppuun mennessä. Salpauksessa on noin 850 työntekijää, joista noin 550 on opetus- ja ohjaushenkilöstöä.
 
Vuosina 2015 - 2016 sopeuttamistoimenpiteet koskevat arviolta yhteensä 34 henkilöä, joista 15 on opetus- ja ohjaustehtävissä ja 19 muissa tehtävissä.
 
Toimenpiteitä ovat
  • 25 henkilöä on irtisanomisuhan alaisena
  • 2 henkilöä osa-aikaistamisuhan alla
  • 7 henkilön määräaikaista palvelussuhdetta ei jatketa
Lisäksi 36 henkilön vähennys toteutuu eläke- ja muilla henkilökohtaisilla ratkaisuilla.
 
Vuosina 2017 – 2018 henkilöstömäärän arvioidaan vähenevän noin 60 henkilötyövuodella.
 
Vuosina 2016 - 2018 kohdistuu 116 henkilöön tehtävämuutoksia ja 47 henkilöön mahdollisia liikkeenluovutuksia. Näiden vaikutuksia ei ole laskettu sopeutettaviin henkilöstövaikutuksiin eikä kustannussäästöihin.
 
Henkilöstövähennysten arvioitu taloudellinen vaikutus on noin 5,6 miljoonaa euroa vuoden 2018 loppuun mennessä eli 115 henkilötyövuotta. Luku sisältää eläke- ja muut henkilökohtaiset ratkaisut.
 
Henkilöstöön kohdistuvia sopeuttamistoimenpiteitä vähentävät valmistelussa olevat muut toimenpiteet, joista toimitilastrategian vaikutukset ovat suurimmat. Tilojen määrän vähentämistavoite on 40 prosenttia vuoden 2013 tasosta vuoteen 2023 mennessä. Näistä aiheutuva säästöarvio on noin 3,5 miljoonaa eli noin 24 prosenttia nykyisistä kiinteistökustannuksista.
 
Lisäksi palveluiden ostojen ja muiden kulujen kustannuksia on suunniteltu vähennettävän yhteensä noin 0,5 miljoonaa euroa.
 
Henkilöstöön, kiinteistöihin, palveluiden ostoihin ja muihin kuluihin kohdistettavat sopeuttamistoimet tuottavat yhteensä noin 9,6 miljoonan euron kustannussäästöt.
  

Yhteistoimintaneuvottelujen päättäminen

Käytyjen yhteistoimintaneuvottelujen tarkoituksena on ollut suunnitella valmistautumista toiminta- ja taloussuunnitelman 2016 - 2018 edellyttämiin toimenpiteisiin ja yhteisvalinnan tilanteeseen sekä käsitellä muita neuvotteluja edellyttäviä suunnitelmia ja niistä aiheutuvia henkilöstöön kohdistuvia toimenpiteitä. Tavoitteena on turvata Koulutuskeskus Salpauksen toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset perustehtävän toteuttamiseksi.
 
Taloudellinen haaste on edelleen merkittävä. Tämä on otettava huomioon myös nyt päättyneiden yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeen. Neuvotteluja tullaan todennäköisesti käymään myös vuosina 2016 ja 2017. Suurin taloudellinen ja toiminnallinen muutostarve tulee kohdistumaan Suomen hallitusohjelman ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesti erityisesti koulutuksen toimintaprosesseihin ja pedagogisiin käytänteisiin.
 

Lisätietoja

toimitusjohtaja Martti Tokola, puh. 050 526 5917
rehtori Päivi Saarelainen, puh. 0500 716 751

 
 
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx