Koulutuskeskus Salpauksen yhteistoimintaneuvottelut päättyneet - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ajankohtaista > Koulutuskeskus Salpauksen yhteistoimintaneuvottelut päättyneet
Uutinen
18.3.2016 13:15

Koulutuskeskus Salpauksen yhteistoimintaneuvottelut päättyneet

​Päijät-Hämeen koulutuskonsernin / Koulutuskeskus Salpauksen 1.2. käynnistyneet yhteistoimintalainmukaiset neuvottelut päättyivät 14.3. Neuvottelut etenivät erittäin vaikeasta ja haasteellisesta tilanteesta huolimatta asiallisessa hengessä ja niiden taloudellisista perusteista oltiin yksimielisiä.

Neuvottelujen perusta oli sama kuin syksyllä 2015 käydyissä neuvotteluissa. Ammatillisen koulutuksen rahoituksen lasku edellyttää Salpauksessa lähes 12 miljoonan euron kulujen karsintaa vuosina 2016-2018.  Ammatilliseen koulutukseen on kohdistunut ja kohdistuu vuosina 2014–2018 yli 440 miljoonan euron leikkaukset. Suurin yksittäinen 190 miljoonan euron suuruinen leikkaus on tulossa vuodelle 2017. Salpauksen toiminnan rahoitusta on leikattu ja leikataan vuodesta 2013 vuoteen 2017 yli 30 prosenttia.

Sopeuttamistoimenpiteet

Muutokset rakenteisiin ja eri työtehtäviin ovat merkittävät. Työnantaja tulee tekemään 14.3. päättyneiden neuvottelujen perusteella tarvittavia henkilöstöön kohdistuvia sopeuttamispäätöksiä 16.3.-30.6. välisenä aikana.

Neuvottelujen alkaessa sopeuttamistarpeeksi arvioitiin noin 100 henkilötyövuotta. Salpauksessa on noin 830 työntekijää, joista neuvottelujen kohteena oli noin 700 henkilöä.

Sopeuttamistoimenpiteiden tilanne 18.3.

  • Irtisanomispäätöksen on saanut 68 henkilöä, joista 55 on opettajia ja 13 on muuta henkilöstöä.
  • 11 opettajaa on osa-aikaistamisuhan alla.
  • 32 henkilön määräaikaista palvelussuhdetta ei jatketa. Heistä 20 on opettajia ja 12 muuta henkilöstöä.

Lisäksi yhteensä 35 henkilövähennystä toteutuu eläke- ja muilla henkilökohtaisilla ratkaisuilla.

Henkilöstövähennysten arvioitu vaikutus on noin 4,7 miljoonaa euroa (90 henkilötyövuotta) vuoden 2017 loppuun mennessä. Luvut sisältävät eläke- ja muut henkilökohtaiset ratkaisut.

Kiinteistömäärän sekä palvelujen ostojen ja muiden kulujen vähentäminen ovat osa rahoituksen laskuun vastaamista.

Ammatillisen koulutuksen leikkaukset Suomessa

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n mukaan ammatillisen koulutuksen tarjonta voi supistua 24 000 aloituspaikalla, kun vuosina 2016–2018 rahoituksesta leikataan 248 miljoonaa euroa. Lisäksi suurten aikuiskoulutuskeskusten tarjoama työvoimakoulutus on kahdessa vuodessa vähentynyt jopa 25 %. Suurin yksittäinen 190 miljoonan euron suuruinen leikkaus on tulossa vuodelle 2017. Tämä on noin 10 prosenttia nykyisestä ammatillisen koulutuksen rahoituksesta.

Vuoden 2016 alun aikana ammatillisen koulutuksen järjestäjät ovat käyneet YT-neuvotteluja jo noin 710 henkilötyövuoden vähentämiseksi. Vähennystarve jakautuu yli 20 eri organisaatioon. Arvion mukaan ammatillisen koulutuksen tulevat leikkaukset vastaavat noin 3900 henkilötyövuoden vähentämistä.

Leikkaukset uhkaavat myös koulutuksen saavutettavuutta, kun koulutuksen järjestäjät joutuvat keskittämään toimintaansa suurempiin taajamiin. AMKE:n arvion mukaan vuosina 2015-2016 lakkautuslistalla on jo noin 50 toimipistettä.

Lisätietoja 

toimitusjohtaja Martti Tokola, puh. 050 526 5917
rehtori Päivi Saarelainen, puh. 0500 716 751

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx