Konsernihallitus on tehnyt päätöksen koulutuspaikkavähennyksistä Salpauksessa - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ajankohtaista > Konsernihallitus on tehnyt päätöksen koulutuspaikkavähennyksistä Salpauksessa
Uutinen
14.10.2013 13:05

Konsernihallitus on tehnyt päätöksen koulutuspaikkavähennyksistä Salpauksessa

Tiedote medialle 14.10.2013
 
Päijät-Hämeen koulutuskonsernin hallitus on päättänyt 14.10. kokouksessaan, että Koulutuskeskus Salpauksesta vähennetään 380 koulutuspaikkaa vuoteen 2016 mennessä. Vuonna 2014 vähennetään 121 koulutuspaikkaa, vuonna 2015 vähennetään 151 koulutuspaikkaa ja vuonna 2016 edelleen 108 koulutuspaikkaa.
 
Koulutuspaikkoja vähennetään seuraavasti:
- kulttuurialalta 189
- tekniikan ja liikenteen alalta 86
- matkailu- ja ravitsemisalalta 75
- valmentavasta ja valmistavista koulutuksista 30 koulutuspaikkaa
 
Päätös perustuu Opetus- ja kulttuuriministeriön kesäkuussa tekemään päätökseen ammatillisen peruskoulutuksen vuosien 2014 - 2016 opiskelijamääristä. Yksikköhinnan lasku aiheuttaa myös rahoituksen laskun ammatillisessa peruskoulutuksessa.
 
Koulutuskeskus Salpaukseen jää edellä esitettyjen lakkauttamisten/ vähentämisten jälkeen 5090 koulutuspaikkaa vuonna 2016.
 
Lakkautettavia ja vähennettäviä koulutuksia voidaan edelleen tarjota aikuiskoulutuksena esim. oppisopimuskoulutuksena ja/tai työvoimakoulutuksena.
 

Koulutuspaikkojen vähentäminen koulutusaloittain ja koulutusohjelmittain/tutkinnoittain

 
Kulttuuriala
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, ympäristön suunnittelun ja rakentamisen koulutusohjelma, artesaani, tilasuunnittelu ja toteutus
- koulutus lakkaa keväällä 2016, ei sisäänottoa elokuussa 2014
 
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, tuotteen suunnittelun ja valmistuksen koulutusohjelma, artesaani, metallikalusteet
- koulutus lakkaa keväällä 2016, viimeinen sisäänotto oli tammikuussa 2013
 
Kuvallisen ilmaisun perustutkinto, graafinen suunnittelun koulutusohjelma, kuva-artesaani
- koulutus lakkaa keväällä 2016, ei sisäänottoa elokuussa 2014
 
Audiovisuaalinen viestinnän perustutkinto, audiovisuaalisen viestinnän koulutusohjelma, media-assistentti, AV-tuotanto
- koulutus lakkaa keväällä 2016, ei sisäänottoa elokuussa 2014
 
Kuvallisen ilmaisun perustutkinto, kuva- ja mediataiteen ko., kuva-artesaani ja musiikkialan perustutkinto, muusikon ko., muusikko Kaarisilta
- Koulutuskeskus Salpauksen ja Kaarisillan välinen yhteistyösopimus tarkastetaan tässä yhteydessä
 
Eräät tekniikan ja liikenteen alat
Rakennusalan perustutkinto, talonrakennuksen koulutusohjelma, talonrakentaja
- koulutuksen vähentäminen yksi ryhmä vuonna 2015
 
Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto, vaatetuksen koulutusohjelma, vaatetusompelija
- koulutus lakkaa keväällä 2016, ei sisäänottoa elokuussa 2014
 
Veneenrakennuksen perustutkinto, veneenrakennuksen koulutusohjelma, veneenrakentaja
- koulutus lakkaa keväällä 2015, ei sisäänottoa elokuussa 2014
 
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala, Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto
- koulutuksen vähentäminen yksi ryhmä vuonna 2014
 
Valmentavat ja valmistavat koulutukset
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Ammatti-startti)
- koulutuksen vähentäminen yksi ryhmä syksyllä 2014, jää 3 ryhmää
 
Uudistuva ammatillinen peruskoulutukseen valmistava koulutus
- vähennetään 12 koulutuspaikkaa syksyllä 2015
 

Koulutuspaikkojen uudelleen suuntaaminen kokonaispaikkamäärän puitteissa

 
Seuraavilla toimenpiteillä haetaan koulutuksen järjestelyjen talouden ja tehokkuuden parantamista, ei kokonaisopiskelijapaikkojen vähentämistä. Salpauksen sisällä nuorten ja aikuisten koulutuksen kesken tullaan kohdentamaan koulutuspaikkoja uudelleen.
 
Humanistinen ja kasvatusala (38 paikkaa)
Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto, nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen koulutusohjelma, nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja
- koulutuksen vähentäminen yksi ryhmä vuonna 2014
 
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala (30 paikkaa)
Liiketalouden perustutkinto, tieto- ja kirjastopalvelujen koulutusohjelma, merkonomi
- ei sisäänottoa opetussuunnitelmaperusteiseen elokuussa 2014
 

Koulutuspaikkavähennysten alakohtainen suunnittelu

 
Salpauksen suunnitteluryhmä on vastannut alakohtaisesta suunnittelusta. Suunnitteluryhmän puheenjohtajana on toiminut rehtori. Samanaikaisesti koulutuspaikkavähennysten ja yksikköhintarahoituksen vähentämisen toimenpiteiden suunnittelun kanssa on käyty 26.8.2013 alkaen yhteistoimintaneuvottelut koulutuspaikkavähennysten, yksikköhintarahoituksen leikkauksen ja aikuiskoulutuksen sopeuttamistarpeesta ja -vaikutuksista. Neuvottelut päättyivät 4.10.2013 ja työnantaja tekee henkilöstöön kohdistuvat päätökset 15.10.2013 alkaen.
 
Salpauksen suunnitteluryhmä on hyödyntänyt suunnittelussaan
- alueellisia strategioita, mm. Päijät-Hämeen maakuntaohjelma ja maakuntasuunnitelma, Lahden alueen kilpailukyky- ja elinkeinostrategia
- tutkintokohtaista tilasto- ja mittaritietoa, joita ovat mm.
o alueellinen koulutustarve (pohjana Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011 - 2016, alueellinen koulutustarve-ennuste)
o vetovoima (ensisijaiset hakijat / aloituspaikka)
o opinnoista eronneiden määrä ja osuus opiskelijoista
o läpäisy
o työllistyminen (Tilastokeskuksen Sijoittumispalvelu)
o jatko-opintoihin sijoittuminen (Tilastokeskuksen Sijoittumispalvelu)
 
Suunnitteluryhmä on koonnut lisäksi alakohtaisia näkökulmia sekä henkilöstöltä että sidosryhmiltä muun muassa:
- toimipistekohtaisissa henkilöstötilaisuuksissa, kymmenen tilaisuutta
- työelämäneuvottelukunnissa, kymmenen neuvottelukuntaa
- Koulutuskeskus Salpauksen ammattiosaamisen toimikunnassa
- eri tahoilta saaduista kannanotoista.
 
Konsernihallitukselle on esitelty suunnitelmaa koulutusalojen lakkauttamista ja vähentämistä 7.10.2013 kokouksessa. Suunnitelmaa on käsitelty Koulutuskeskus Salpauksen johtokunnassa ja henkilöstöinfossa 8.10. Suunnitelmaa on käsitelty lisäksi info- ja keskustelutilaisuudessa 10.10., johon oli kutsuttu koulutuskonsernin jäsenkuntien edustajat. Päijät-Hämeen koulutuskonsernin hallitus on tehnyt kokouksessaan 14.10 päätöksensä edellä mainittujen esityksen, selvitysten ja palautteen pohjalta.
 

Lisätietoja

rehtori Päivi Saarelainen, puh. 0500 716 751
toimitusjohtaja Martti Tokola, puh. 050 526 5917
 
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx