Kansainväliset vieraat tutustuivat Salpauksen maahanmuuttajaopetukseen - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ajankohtaista > Kansainväliset vieraat tutustuivat Salpauksen maahanmuuttajaopetukseen
Uutinen
Liikkuvuustapaamisen osallistujat
Tone Roinesdal Norjasta, George Bekiaridis Kreikasta sekä Shaddy Mansouri-Marsh, Hannah O'shea ja Michelle Petros Englannista vierailivat Salpauksessa marraskuun lopulla.
4.12.2012 14:55

Kansainväliset vieraat tutustuivat Salpauksen maahanmuuttajaopetukseen

​Salpaus sai marraskuun lopulla vieraita kuudesta eri Euroopan maasta. Kansainvälisen liikkuvuushankkeen tapaamisessa vaihdettiin ajatuksia maahanmuuttajien kieltenopetuksessa käytettävistä metodeista.

Suomen-tapaamisen erikoisteemana oli verkko-opetus, joten vieraat tutustuivat muun muassa Salpauksen verkko-opetuksen periaatteisiin ja ympäristöihin.

- Suomi on edelläkävijä verkko-opetuksessa ja teknologian käytössä, totesi Shaddy Mansouri-Marsh Englannista.

Salpauksen Monikulttuuripalveluiden kotoutumiskoulutuksessa jokaisesta suomen kielen kurssista viisi prosenttia toteutetaan verkko-opintoina.

 - Lähes jokaisella kurssilla on oma blogi, jota seurataan ja ylläpidetään yhdessä. Opettajat laittavat blogiin verkkotehtäviä, ja lisäksi blogissa välitetään tietoa kurssin kulusta. Harjoittelemme tätä siksikin, että Suomen työelämässä vaaditaan hyviä tietotekniikkataitoja, kertoi suomen kielen opettaja Mari Lampinen Salpauksesta.

- Yksi verkko-oppimisen periaate on, että opiskelijat ottavat itse vastuuta opinnoistaan, hän jatkoi.

”Täällä on tosi hyvä opetus”

Gruntvigin ohjelman EU-rahoitteisessa hankkeessa Tools for empowering trough language on mukana kumppaneita Suomen lisäksi Kreikasta, Turkista, Norjasta, Ruotsista, Tanskasta ja Englannista. Salpauksessa vieraili noin 20 opettajaa näistä maista, ja lisäksi mukana oli maahanmuuttajaopiskelijoita Ruotsista ja Norjasta.
 
- On hienoa tulla Suomeen, koska täällä oppimistulokset ovat Pisa-tutkimusten mukaan hyviä. Teette varmasti jotakin oikein, sanoi norjalainen Tone Roinesdal.
 
- Salpauksen opiskelijat kertoivat, että täällä on tosi hyvä opetus. He eivät opi vain suomen kieltä, vaan myös kulttuuria, kertoi Michelle Petros Englannista.
 

Autenttiset materiaalit korvaavat oppikirjat

Kun maahanmuuttajille opetetaan uuden kotimaan kieltä, kyse ei ole vain kielen, vaan myös kulttuurin tuntemuksesta.
 
 - Täytyy oppia kulttuuria, että voi mennä töihin ja tukea lapsiaan koulussa, olla yhteiskunnan jäsen, luettelivat Shaddy Mansouri-Marsh ja Tone Roinesdal.
 
Perinteisten oppimateriaalien lisäksi opetuksessa käytetään autenttisia materiaaleja, kuten sanomalehtiä, mainoksia tai bussiaikatauluja.
 
- On järkevämpää tutustua oikeaan bussiaikatauluun kuin oppikirjassa olevaan leikkiaikatauluun, totesi Mansouri-Marsh.
 
Kielten opiskelussa on monia ulottuvuuksia, ja se on hyvin erilaista monen muun aineen opiskeluun verrattuna. Mansouri-Marsh kehottaakin, että muut opettajat voisivat ottaa oppia kieltenopettajilta.
 
- Autenttisia materiaaleja voisi hyödyntää monessa muussakin, sanoi George Bekiaridis.
 
- Kieltenopiskelu on koko elämän kestävää oppimista, ja konteksti otetaan aina huomioon, summasi Hannah O'shea.
 

Lisätietoja

 

Teksti ja kuva Silja Häikiö

 

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx