Henkilöstöstä kannattaa pitää huolta - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ajankohtaista > Henkilöstöstä kannattaa pitää huolta
Työelämätarina
Antti Kokko
 
18.10.2011 10:50

Henkilöstöstä kannattaa pitää huolta

- Jos on varaa investoida koneisiin ja laitteisiin, niin miksi ei myös henkilöstöön? kysyy Levypyörä Oy:n tuotantopäällikkö Antti Kokko.
 
Nastolassa toimiva Levypyörä pitää hyvää huolta työntekijöistään. Työkykytoiminnan ja tuottavuuspalkkioiden lisäksi kaikilla Levypyörän työntekijöillä on mahdollisuus kouluttaa itseään ja saada sitä kautta vaativampia tehtäviä.
 
2000-luvun aikana Levypyörässä on suoritettu useita hitsaus- ja koneistusalan ammattitutkintoja, järjestetty rekrytointikoulutuksia ja tehty koko henkilöstöä koskeva osaamis- ja koulutustarvekartoitus. Koulutusasioista on huolehtinut pitkälti Koulutuskeskus Salpaus.
 
- Olemme yhdessä Salpauksen kanssa katsoneet, millaisia koulutuksia tarvitaan ja miten kauan kestää. Monta kertaa yksi puhelinsoitto Salpaukseen on saanut hommat natsaamaan, kertoo tuotantopäällikkö Antti Kokko.
 
Levypyörällä on 135 työntekijää, joista tuotannossa toimii noin 115 henkeä. Levypyörä valmistaa levypyöriä ja teräsrakennekomponentteja. Levypyörät menevät muun muassa metsä-, maatalous- ja maansiirtokoneiden renkaiden vanteiksi, ja niistä yli puolet päätyy vientiin. Teräsrakennekomponentteja puolestaan valmistetaan pääasiassa Suomeen.
 

Koulutusta lomautetuille

Tällä hetkellä Levypyörällä on käynnissä kymmenen hengen rekrytointikoulutus, josta valmistuu joustavasti erilaisiin töihin.
 
- Osa jatkaa robottihitsareiksi asti ja aiemmin valmistuu jo perushitsaajanhommiin.
 
Robottihitsaus on yksi vaativimmista ja eniten ammattitaitoa tarvitsevista työtehtävävistä Levypyörän tehtaalla, ja se kuuluu myös korkeampaan palkkaluokkaan. Tuotannon työntekijöiden palkkajärjestelmä jakautuu yhdeksään eri vaativuustasoon. Uudet työntekijät aloittavat helpommista perustehtävistä ja siirtyvät koulutusten kautta vaativampiin tehtäviin.
 
Levypyörä on huolehtinut työntekijöistään myös taloudellisesti heikompina aikoina. Vuonna 2009 iskenyt lama aiheutti Levypyörälläkin lomautuksia. Lomautetuille työntekijöille räätälöitiin täsmäkoulutusta Salpauksen kanssa.
 
- Saimme siihen avustusta, ja koulutuksessa olevat työntekijät saivat parempaa päivärahaa. Moni ymmärsi, että on paljon parempi kouluttautua kuin maata kotona, kertoo Kokko.
 
- Koulutukset ovat toisinaan olleet talolle kalliita ja rankkojakin, mutta silti todella tarpeellisia, hän jatkaa.
 

Yhteistyö hyödyttää yrityksiä ja oppilaitoksia

Levypyörä tarjoaa työssäoppimispaikkoja Salpauksen perustutkinto-opiskelijoille.
 
- Pyrimme saamaan heistä uusia työntekijöitä. Tuntuu, että nuoret haluavat tulla meille töihin.
 
Kokon mielestä nuorten motivaatiota työssäoppimiseen voi lisätä se, että yrityksissä koneet ja laitteet ovat usein uudempia kuin oppilaitoksissa. Oikeassa työympäristössä pääsee kokeilemaan nykyaikaisten koneiden käyttöä ja opettelemaan työelämän käytäntöjä.
 
Kokko painottaa, että yritysten ja oppilaitosten on toimittava tiiviissä yhteistyössä.
 
- Kouluttajien pitää tietää, millaisia tarpeita yrityksillä on. Siksi keskustelua firmojen kanssa täytyy käydä koko ajan.
 

Teksti Silja Häikiö, kuvat Sanna Henttonen
 
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx