Hallinto kevenee Salpauksen organisaatiouudistuksessa - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ajankohtaista > Hallinto kevenee Salpauksen organisaatiouudistuksessa
Uutinen
20.3.2013 16:00

Hallinto kevenee Salpauksen organisaatiouudistuksessa

​Koulutuskeskus Salpauksen organisaatio uudistuu 1.8.2013 alkaen. Hallintoa ja esimiestehtäviä organisoidaan uudella tavalla, jotta opetuksen laatu voidaan turvata.

- Uudistuksella varaudutaan tulevaisuuteen. Siinä  on otettu huomioon henkilöstöltä saatu palaute siitä, että hallintoa pitäisi keventää ja opetustehtävät turvata, kertoo kehitysjohtaja Päivi Saarelainen, joka aloittaa elokuussa Salpauksen rehtorina.

Salpauksen organisaatiouudistus on osa Päijät-Hämeen koulutuskonsernin yhteistoimintaneuvotteluja. Salpauksen sopeuttamistoimet vuosina 2013 – 2015 ovat yhteensä arviolta 67 htv, mistä 37 htv on opetushenkilöstöä ja 30 htv muuta henkilöstöä. Organisaatiomuutoksen vaikutus on arviolta 8 htv.
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) antaa oppilaitoskohtaiset esityksensä ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärätavoitteista 28.3. Lopulliset päätökset ammatillisen peruskoulutuksen vuosien 2014 – 2016 opiskelijamääristä saadaan viikoilla 25 – 26. OKM:n päätösten  vaikutus eri koulutusaloihin  Salpauksessa selviää sen jälkeen. Päätöksen mukaisten toimenpiteiden  valmistelut aloitetaan elokuussa 2013.
 
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx