Ensiapu- ja lääkehoitokoulutukset aina ajan tasalla - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ajankohtaista > Ensiapu- ja lääkehoitokoulutukset aina ajan tasalla
Työelämätarina
Etevan lääkehoidon koulutus
Opettaja Liisa Aaltonen ohjaa etevalaisia lääkehoidon koulutuksessa.
19.5.2015 14:10

Ensiapu- ja lääkehoitokoulutukset aina ajan tasalla

- Tuotamme kehitysvammapalveluja, ja meillä on sen mukaisia erityistarpeita. Meille on tärkeää, että kumppani ymmärtää toimintaympäristömme ja tarpeemme. Salpauksessa on vahva osaaminen tähän, sanoo Eteva-kuntayhtymän HR-päällikkö Iiris Hyppänen.
 
Eteva on kehittänyt lääkehoidon osaamista ja ensiapuvalmiuksia yhdessä Koulutuskeskus Salpauksen kanssa syksystä 2014 asti. Vuoden 2015 aikana ensiapukoulutuksiin ja lääkehoidon koulutuksiin on osallistunut jo lähes 300 henkeä.

- Meillä edellytetään määrättyä osaamistasoa lääkehoidosta ja ensiavusta. Haluamme varmistaa, että tämä taso pysyy yllä koko ajan.
 
Ensiapukoulutus ja lääkehoidon koulutus tulee uusia tietyin väliajoin, jotta pätevyys pysyy yllä. Etevan HR-järjestelmä ilmoittaa sekä työntekijälle että esimiehelle, kun pätevyys on umpeutumassa. Koulutuksia järjestetään tarpeen ja kohderyhmän mukaan, huomioiden työntekijöiden erilaiset pohjakoulutukset.

- Esimerkiksi lähihoitajilla on tietyt lääkehoidon valmiudet jo omassa perustutkinnossaan. Sosionomeilla puolestaan ei ole aikaisempaa lääkehoidon koulutusta. Kullekin henkilöstöryhmälle on omanlainen malli ja erilaiset koulutussisällöt.
 
Kun henkilöstön ensiapu- ja lääkehoitotaidot ovat ajan tasalla, se luo turvallisen toimintaympäristön ja parantaa asiakaspalvelua.

- Asiakaspalvelun laadun turvaamisessa tärkeintä on henkilöstön osaaminen. Yksi henkilöstöohjelman strateginen painopistealueemme on turvallinen yhteisö. Se käsittää meillä henkilöstön, asiakkaat ja asiakkaiden omaiset.
 
Hyppäsen mielestä koulutuskumppanuus toimii hyvin, kun toiminta on joustavaa ja sitä arvioidaan säännöllisesti molemmin puolin. Myös hyvät, sähköiset oppimisympäristöt ovat tärkeitä.

- Uskon, että näiden ansioista mm. läpipääsy lääkehoidon tenteistä on meillä parantunut.
 
Eteva-kuntayhtymä on suomalainen vammaispalvelujen tuottaja, jonka omistavat 47 eteläsuomalaista kuntaa. ETeva tuottaa palveluja vuosittain noin 1 600 vammaiselle ja kehitysvammaiselle henkilölle. Etevassa työskentelee noin 1 250 henkilöä, joista 95 prosenttia on asiakaspalvelutyössä.
 


Teksti Silja Häikiö, kuva Tina Hägg 
 
 
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx