Digitalisaatio muuttaa työtä ja oppimista - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ajankohtaista > Digitalisaatio muuttaa työtä ja oppimista
Uutinen
Piia Maaranen kertoi niistä periaatteista, joiden avulla start up -yritys Yoogaia on nopeasti levinnyt yli 50 maahan.
27.11.2015 8:50

Digitalisaatio muuttaa työtä ja oppimista

​Tulevaisuuden työ ja digitalisaatio puhuttivat Koulutuskeskus Salpauksessa torstaina 19.11. järjestetyssä Tuhat mahdollisuutta -seminaarissa. Tilaisuudessa pohdittiin niitä mahdollisuuksia ja vaatimuksia, joita työelämä ja koulutus tulevaisuudessa ja tässä hetkessä kohtaavat. Keskeisiksi teemoiksi nousivat aito kohtaaminen ja onnistunut yhteistyö.

Seminaariin videotervehdyksen lähettänyt opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen pohti puheessaan ammatillisen koulutuksen ja työelämän yhteistyön mahdollisuuksia. Ministeri korosti työpaikoilla tapahtuvan oppimisen merkitystä.

- Kun uudistamme ammatillista koulutusta, tulemme rakentamaan rahoitusmallin niin, että se tukee ja kannustaa lisäämään työpaikalla tapahtuvaa oppimista eri muodoissa, Grahn-Laasonen lupasi.

Lisäksi hän painotti oppilaitosten ja työelämän roolia ammatillisen koulutuksen reformin toteuttamisessa.

- Työelämän ja ammatillisen koulutuksen edustajat, teidän panoksenne, osaamisenne, sitoutumisenne ja tekonne ratkaisee sen, millaista ammatillista koulutusta jatkossa järjestetään ja miten ammatillinen koulutus onnistuu vastaamaan niihin työelämän moniin odotuksiin, haasteisiin ja vaatimuksiin, joita siihen kohdistuu.


Opetuksen tulevaisuudesta puhui myös tulevaisuudentutkija ja yritysvalmentaja Ilkka Halava, joka suhtautuu sähköisten välineiden käytön mahdollisuuksiin opetuksessa myönteisesti. Digitalisaatio ennen kaikkea tehostaa ja mahdollistaa.

- Oppimisen ja opettamisen tulevaisuus näyttää hyvältä. Digitalisaatio tarjoaa uusia mahdollisuuksia, ja niiden lisääntyessä kasvokkaisen opetuksen arvostus kasvaa, Halava totesi.

Halavan mukaan aidon kohtaamisen merkitys kasvaa myös työelämässä. Kun työelämä muuttuu ja digitalisaation myötä tehostuu, jää jäljelle puhdas kohtaaminen.

- Kaikki tylsä pitäisi digitalisoida. Tehkää esimerkiksi sihteerien valinta valmiiksi ennen kokousta, jotta itse kokouksessa voi keskittyä kohtaamiseen, Halava ehdotti.

Tilitoimistoilta vaaditaan entistä enemmän aktiivisuutta

Seminaari järjestettiin osana Taloudesta töihin -hanketta, jonka tavoitteena on ollut lisätä taloushallinto- ja tilitoimistotyön vetovoimaisuutta ja kannustaa uusien ohjelmien käyttöön alalla. Puhujat kehottivat tilitoimistoja tarttumaan aktiivisesti niihin mahdollisuuksiin, joita uusien välineiden aiheuttama resurssien vapautuminen alalle tuo.

- Olkaa aloitteellisia: puuttukaa ja kertokaa, neuvokaa ja kommentoikaa, Taloushallintoliiton hallituksen puheenjohtaja Vuokko Mäkinen rohkaisi taloushallinnon asiantuntijoita.

Mäkisen mukaan taloushallinnon trendejä ovat reaaliaikaisuus, asiakaslähtöisyys, läpinäkyvyys ja uudet palvelukonseptit. Myös taloustiedon laatuvaatimukset kasvavat ja selkeyden vaatimus lisääntyy.

Inspiroivan iltapäivän päätti nettiliikuntapalvelu Yoogaian co-owner ja kaupallinen johtaja Piia Maaranen, joka kertoi oman rohkean tarinansa start up -yrityksen kansainvälistymisestä. Maaranen on todistanut, miten päämäärätietoinen työ voi lyhyessäkin ajassa kantaa pitkälle, jopa 50 maahan.

Salpauksen opiskelijat mukana seminaarin järjestelyissä

Seminaarin käytännön järjestelyissä oli mukana Koulutuskeskuksen opiskelijoita, jotka pääsivät oppimaan tapahtumanjärjestämistä ja testaamaan oppimaansa käytännössä. Mukana oli datanomi- sekä matkailualan opiskelijoita.

- Kongressiavustajana toimiminen ja tapahtumissa työskentely tulee olemaan osa monen matkailualan opiskelijan töitä tulevaisuudessa, kertoivat opiskelijat, jotka muun muassa vastasivat tapahtuman narikasta sekä vieraiden ohjaamisesta ja neuvomisesta.

Matkailualan opiskelijoille seminaarissa työskentely oli osa valinnaista tapahtumantuottamisen kurssia. Kameroiden ja mikrofonien toimimisesta vastanneet datanomiopiskelijat osallistuivat tapahtumaan osana työssäoppimisjaksoa.

Tuhat mahdollisuutta -seminaari oli Opetushallituksen tukeman Taloudesta töitä -hankkeen lopputilaisuus. Tilaisuus oli myös osa Askel2- ja Palko2-hankkeita, joiden puitteissa kehitetään oppilaitosten ja yritysten yhteistyötä sekä pk-yritysten kansainvälistymistä. Hankkeita rahoittaa Pirkanmaan ELY-keskus.

Lisätietoa luennoitsijoista

Ilkka Halava / Prime Frontier Oy
Vuokko Mäkinen / Suomen Taloushallintoliitto ry
Piia Maaranen / Yoogaia 

Tutustu Vuokko Mäkisen esitysmateriaaliin

Lisätietoa hankkeista

Taloudesta töitä (Sivuilta löydät myös seminaarissa esitetyt videot Suomen paras tilitoimisto ja Talous on terästä.)
Palko2
Askel2

Kuvat: Inka Pietilä

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx