Ammattitutkinnosta uutta näkökulmaa vartijan työhön - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ajankohtaista > Ammattitutkinnosta uutta näkökulmaa vartijan työhön
Opiskelijatarina
Susanna, Lauri ja Mikko yhteiskuvassa
Susanna Nousiainen, Mikko Kasurinen ja Lauri Lännenpää juhlistivat valmistumista kakkukahveilla.
9.5.2014 13:45

Ammattitutkinnosta uutta näkökulmaa vartijan työhön

Susanna Nousiainen ja Lauri Lännenpää valmistuivat vartijan ammattitutkintoon huhtikuussa. Jo useamman vuoden vartijan töitä tehneenä he kokivat, että oppisopimus oli hyvä tapa täydentää omaa osaamista. Heidän työnantajansa Securitas on hyvä esimerkki verkostoitujasta, joka on hyödyntänyt eri oppilaitosten koulutuspalveluja moninaisesti vuosien varrella.
 
Nousiainen ja Lännenpää työskentelevät Securitas Päijät-Hämeessä piirivartijoina. Nousiainen on ollut alalla vuodesta 2011 ja Lännenpää noin kymmenen vuotta.
 
– Viime keväänä tuli Susannan ja Laurin kanssa puheeksi, että heitä kiinnostaisi vartijan ammattitutkinnon suorittaminen. Olen pitkään tehnyt Koulutuskeskus Salpauksen kanssa yhteistyötä, joten otin koulutustarkastajaan yhteyttä ja kysyin, miten asiaa saataisiin eteenpäin, yksikön päällikkö Mikko Kasurinen Securitaksesta kertoo.
 
Koulutus järjestettiin oppisopimuskoulutuksena, jossa suuri osa oppimisesta tapahtuu työpaikalla. Salpaus toimi koulutuksen hallinnoijana ja koordinoijana, ja tietopuolisen koulutuksen ja tutkintotilaisuudet järjesti Hyria, jolla oli tuolloin sopiva koulutus alkamassa Lahdessa.
 
– Olen huomannut oppisopimuksen toimivaksi opiskelutavaksi työelämässä jo oleville. Jotkut yritykset vierastavat oppisopimusta ja pelkäävät siihen liittyvää byrokratiaa. Minun ei kuitenkaan tarvitse tietää, mitä kaikkea taustalla on ja mistä oppilaitoksesta koulutus ostetaan, vaan voin ottaa yhteyttä Salpaukseen, ja he auttavat selvittämään kaikki paperihommat, Kasurinen sanoo.
 
Nousiainen ja Lännenpää kiittelevät sitä, että myös opiskelijan näkökulmasta tutkinnon suorittaminen kahden oppilaitoksen kautta sujui vaivattomasti.
 
– Meidän ei itse tarvinnut miettiä, miten tämä kuvio menee. Menimmepä sitten asioimaan Salpaukseen tai tunneille Hyriaan, koskaan ei tullut ihmettelyä, että mitä te täällä teette.
 

Työn ohella opiskelu vaatii sitoutumista ja motivaatiota

 
Nousiainen ja Lännenpää kehuvat esimiestään helposti lähestyttäväksi ja reiluksi tyypiksi. Mikko Kasurinen myös kannustaa työntekijöitä kehittämään ammattitaitoaan.
 
– Olen itse vuosien varrella kouluttanut itseäni aina lisää, ja haluan tarjota mahdollisuuden opiskeluun myös työntekijöille. Esimiehenä näen roolini valmentajana, joka pyrkii saamaan työntekijöiden parhaat puolet esille joukkueen hyväksi. Jos näyttää, että meille tullut työntekijä on jäämässä alalle ja kiinnostunut kouluttautumaan, niin ilman muuta tuen siinä, Kasurinen kertoo.
 
Kasurinen muistuttaa, että työn ohella opiskelu vaatii työntekijältä motivaatiota, sitoutumista ja paneutumista opintoihin. Susannan ja Laurin kohdalla motivaation löytymistä ei tarvinnut arvuutella.
 
– Opiskelijat ovat olleet aktiivisia ja hoitaneet osuutensa kiitettävästi, tämä hipoo jo täydellisyyttä. He muun muassa suorittivat ammattitutkinnon laajempana kuin vaatimusten mukaan olisi tarvinnut, koulutustarkastaja Rita Onkalo Salpauksesta sanoo.
 
Nousiainen myöntääkin, että hänessä on perfektionistin vikaa. Myös Lännenpää lähti suorittamaan tutkintoa määrätietoisella asenteella.
 
– Emme halunneet opiskelun takia ylimääräisiä vapaita, vaan halusimme näyttää, että hoidamme homman. Kun opiskeli ja kävi töissä, niin ei ollut vapaa-ajan ongelmia. Tämä oli työläs vuosi, mutta ei mitenkään mahdoton, opiskelijat summaavat.
 
Paneutumisesta opiskeluun kertoo myös kaksikon yhdessä tekemä ammattitutkinnon lopputyö. He laativat Securitas Päijät-Hämeen piiritoiminnan perehdyttämisoppaan, jonka laajuus on noin 50 sivua.
 

Työnantajalla monia mahdollisuuksia oppilaitosyhteystyöhön

 
Koulutustarkastaja Onkalo on vuosien varrella ihaillen seurannut Securitaksen ja etenkin Kasurisen panosta. Kasurinen on positiivisella ja määrätietoisella otteella luonut eri oppilaitoksiin yhteistyöverkoston.
 
Käytännössä tämä tarkoittaa oman henkilöstön tutkintotavoitteisen oppisopimuskoulutuksen lisäksi esimerkiksi nuorisoasteen koulutuksen ja työvoimakoulutusten työssäoppimisjaksojen toteutuksia, henkilöstön omaehtoisen koulutuksen mahdollistamista, oman ja muiden yritysten henkilöstön täsmäkoulutuksia, työelämän ja turva-alan oppilaitosluentoja sekä valtakunnallisiin ammattitaitokilpailuihin osallistumista. Näin työnantaja pystyy luomaan itselleen toimivan verkoston, jossa nykyisen henkilöstön ammattitaidon kehittymisen lisäksi yrityksellä on yhteydet alalle tuleviin uusiin ammattilaisiin.
 

Uudet opit käytäntöön

 
Susanna ja Lauri, opitteko jotain uutta koulutuksessa, kun teillä on jo useamman vuoden työkokemus?
 
– Kyllä tuli uutta asiaa. Koulutuksesta sain poimittua asioita omaan työhön. Olen esimerkiksi muuttanut tapaani tulla hälytyskohteeseen – tämä vaatii asennemuutosta, kun olen pitkään tehnyt asiat tietyllä tavalla. Ylipäätään opiskelu herättää miettimään omia rutiineja ja tuo uutta motivaatiota työhön, Lauri Lännenpää kertoo.
 
Mikko Kasurinen Securitaksesta muistuttaa lopuksi, että myös yrityksen tulee olla valmis uudistumaan.
 
– Työnantajan pitää osata ja uskaltaa hyödyntää työntekijöiden uudet opit, jotta hyöty koulutuksesta on mahdollisemman suuri, Kasurinen summaa.
 

Kakkukahveilla oli aiheeseen sopivat tarjoilut.
 

Lisätietoja turvallisuusalan oppisopimuskoulutuksesta

 
Koulutustarkastaja Rita Onkalo, puh. 050 526 5889
www.salpaus.fi/oppisopimus
 
teksti ja kuva: Tiina Jakobsson
 
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx