Ammattitutkinnosta keinoja päihdepotilaiden kohtaamiseen - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ajankohtaista > Ammattitutkinnosta keinoja päihdepotilaiden kohtaamiseen
Opiskelijatarina
23.11.2015 13:50

Ammattitutkinnosta keinoja päihdepotilaiden kohtaamiseen

​Kun sairaanhoitaja Ari Kärkkäinen toukokuussa 2012 aloitti työt vasta auenneessa Akuutti24:ssä eli Päijät-Hämeen keskussairaalan yhteydessä toimivassa yhteispäivystyksessä, yllättyi hän hieman päivystykseen saapuvien päihdepotilaiden määrästä.

- Paljon päihteiden käyttäjiä, päihdeongelmaisia ja käyttäjiä, joilla on myös mielenterveysongelma, Ari luettelee.

Psykiatrisena sairaanhoitajana Arin varsinainen työtehtävä oli psyykkisistä syistä päivystykseen tulevan asiakkaan hoidon tarpeen arviointi, mutta päihteiden käyttäjiä kohtasi vuoroissa paljon. Koska päihdetyön osuus sairaanhoitajan opinnoissa oli jäänyt harmittavan pieneksi, heräsi Arissa pian halu perehtyä alaan ja päihdeongelmaisten kohtaamiseen lisäopintojen kautta. Syksyllä 2014 hän lähti suorittamaan päihdetyön ammattitutkintoa Koulutuskeskus Salpaukseen.

- Sain opinnoista esimerkiksi konkreettista tietoa eri hoitomenetelmistä sekä vahvistusta olemassa olevalle ja käytännössä hankitulle tiedolle, tiivistää Ari opintojen annin.

Ammattitutkinto toi myös lisätietoa ja lisäpätevyyttä, joita Ari on päässyt hyödyntämään esimerkiksi hankkeessa, jossa pilotoidaan alkoholin riskikäytön systemaattista kartoitusta päivystyksessä.

Monipuolinen ryhmä sisältää monipuolisia näkemyksiä

Ari valmistui ammattitutkinnosta keväällä 2015 vajaan vuoden opintojen jälkeen. Työnantaja suhtautui opintoihin kannustavasti, ja Ari saikin käyttää lähipäiviin esimerkiksi työnantajan myöntämiä koulutuspäiviä. Pitkämäen kuntoutusyksikössä suoritettuihin näyttöihin ja kotitehtäviin kului kuitenkin myös vapaa-aikaa, kuten vuosilomapäiviä.

- Opiskelu oli erilaista nyt aikuisena ja onnistui hyvin työn ohella, sillä motivaatiota oli enemmän.

Ryhmän ainoana sairaanhoitajana osa asioista oli Arille tuttuja, joten oman oppimisen ohella hän pystyi auttamaan kurssikavereita esimerkiksi lääkelaskuissa tai alan sanaston kanssa.

- Ryhmä eri taustoista oli kuitenkin mieletön rikkaus. Oli hyvä kuulla sellaisten ihmisten näkemyksiä, jotka eivät ole koskaan tehneet mitään vastaavaa.

Erityisen antoisaa oli myös erilaisiin paikkoihin ja niiden työntekijöihin tutustuminen. Moni työn kautta tuttu nimi sai kasvot ja yhteistyö uusia muotoja.

Opinnot sujuivat niin hyvin, että into opiskeluun jäi, ja tänä syksynä Ari lähti suorittamaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa Tampereen ammattikorkeakouluun. Tavoitteena on valmistua noin vuoden päästä kliiniseksi asiantuntijaksi erikoistumisalanaan mielenterveys- ja päihdetyö. Juuri alkaneella puolen vuoden opintovapaalla Ari keskittyy kaksoisdiagnoosipotilaan integroituun hoitoon liittyvän tutkimuksen tekemiseen.

Vuorovaikutustaidot korostuvat päihdetyössä

Töiden ja opintojen lisäksi Ari toimii Suomen Sairaanhoitajaliiton päihdehoitotyön asiantuntijaryhmässä, missä päihdetyön säästöt huolettavat. Vuoden 2015 päijäthämäläiseksi sairaanhoitajaksi valittu Ari pyrkiikin vaikuttamaan päihde- ja mielenterveyshoidon asemaan myös yhteiskunnallisella tasolla.

- Vaikka nuorten alkoholinkäyttö on vähentynyt, työnsarkaa kyllä riittää. Esimerkiksi kannabismyönteisyys nuorten keskuudessa on kasvanut.

Ari on huomannut myös, ettei mielenterveys- ja päihdepuoli usein ole hoitoalan opiskelijoiden mielissä kaikkein vetovoimaisin.

- Luulen, että syynä voi olla se, että työ ei ole konkreettista käsillä tekemistä ja konkreettisia mittareita on vähemmän. TV-sarjatkin kuvaavat mediaseksikkäämpiä puolia hoitoalasta.

- Toisaalta osa opiskelijoista on tosi motivoituneita, oikeasti kiinnostuneet kyllä erottaa ainakin harjoittelujaksolla.

Mielenterveys- ja päihdetyössä hoitajan on laitettava oma persoonansa likoon, sillä vuorovaikutustaidot ja kyky ihmisten kohtaamiseen korostuvat. Ari allekirjoittaa sanonnan, jonka mukaan psykiatrisen työntekijän tärkein työkalu on hänen persoonansa.

- Hoitaja itse on työkalu, jonka työtehtävä on puhua ja kuunnella. Työtä tehdään omilla sanoilla ja eleillä.

Yhteys kaikkien potilaiden kanssa ei kuitenkaan synny samoin keinoin, ja tämän keinovalikoiman laajentamisessa Aria auttoi ammattitutkinto. Hän uskoo, että vaikka päihdetyön ammattitutkinto antaa eväitä etenkin pitempiaikaisiin hoitosuhteisiin, on opeista hyötyä myös päivystystyössä.

- Opin, että jos joku tapa ei potilaan kanssa toimi, niin hoitajan pitää pystyä muuttamaan lähestymistapaa ja käyttäytymistä.

Teksti ja kuvat: Laura Uotila

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx