Perustutkintojen uudistuksessa osaaminen ja oppimistulokset keskiöön - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ajankohtaista > Perustutkintojen uudistuksessa osaaminen ja oppimistulokset keskiöön
Uutinen
Tutkinnot uudistuvat
12.1.2015 10:10

Perustutkintojen uudistuksessa osaaminen ja oppimistulokset keskiöön

Ammatillisessa koulutuksessa otetaan käyttöön uudet perustutkintojen perusteet 1.8.2015. Samalla opintoviikot muuttuvat osaamispisteiksi.

Muutokset tutkinnon perusteissa vahvistavat osaamisperusteisuutta, valinnaisuutta ja joustavuutta. Osaaminen ratkaisee, ei se, missä osaaminen on hankittu ja kuinka kauan sen hankkimiseen on mennyt aikaa. Opetussisältöjen sijaan keskitytään opiskelijoiden oppimistuloksiin.
 
Tuleva uudistus antaa opiskelijalle entistä paremmat mahdollisuudet suuntautua erilaisille työurille: voi erikoistua, kouluttautua huippuosaajaksi, suuntautua kansainvälisille työmarkkinoille tai varautua jatko-opintoihin. Ammatillinen peruskoulutus on valinnan mahdollisuuksien tarjoamisessa edelläkävijä.
 

Päijät-Hämeen työelämän tarpeet entistä paremmin huomioon

Koulutuksen järjestäjät laativat omat opetussuunnitelmansa tutkinnon perusteiden pohjalta. Koulutusta voidaan räätälöidä alueellisen ja paikallisen työelämän tarpeisiin entistä paremmin. Opetussuunnitelmien uudistaminen on parhaillaan käynnissä Koulutuskeskus Salpauksessa.

- Haluamme suunnitella opiskelijoiden tutkintoon johtavia opintopolkuja yhdessä työelämän edustajien kanssa, sanoo Salpauksen vararehtori Seija Katajisto.

Salpauksen opetusmenetelmiä kehitetään opiskelijakeskeisiksi ja työelämälähtöisiksi. Työelämän kanssa yhteistyössä tehdään entistä enemmän projekteja, joissa kehittyvät projektinhallinnan ja yrittäjyyden taidot. Mobiililaitteiden käyttö opetuksessa ja ohjauksessa lisääntyy.
 
Opintojen jaksotus ja modulointi muuttuu joustavammaksi. Myös kesälukukauden hyödyntämistä kokeillaan.

 

Mitä uudistus merkitsee opiskelijalle?

 
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx