Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto Salpaukselle - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ajankohtaista > Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto Salpaukselle
Uutinen
Salpauksen opiskelijoita
8.11.2011 12:10

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto Salpaukselle

​Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Koulutuskeskus Salpaukselle ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon. Vuoden 2011 laatupalkintokilpailun erityisteemana oli yksilölliset oppimispolut. 
Ammatillisen koulutuksen laatupalkinnoista kilpaillaan joka vuosi, ja siinä arvioidaan koko organisaation toimintaa.

– Koulutuskeskus Salpauksen talous on kestävällä pohjalla, mikä mahdollistaa toiminnan monipuolisen kehittämisen ja varautumisen tulevaisuuteen. Koulutuskeskus on vetovoimainen, ja sen julkisuuskuva on myönteinen. Salpaus on aktiivinen ja menestyvä toimija valtakunnallisessa kilpailutoiminnassa. Opiskelijat työllistyvät hyvin, ministeriö kertoo palkintoperusteissaan. 

– Tietenkin haimme palkintoa tosissamme, mutta silti tämä on yllätys. Koko Salpaus haki palkintoa nyt ensimmäisen kerran, kertoo Koulutuskeskus Salpauksen rehtori Marita Modenius.

Pitkäjänteinen laatutyö taustalla

Salpaus sai palkinnon muun muassa pitkäjänteisen laatutyön perusteella. Maininnan arvoinen on pedagoginen strategia, jolla on haluttu varmistaa pedagogisen toiminnan yhtenäisyys koko organisaatiossa.

Vuoden 2011 erityisteemaan, yksilöllisiin oppimispolkuihin, on Koulutuskeskus Salpauksessa kiinnitetty huomiota monin tavoin. Henkilöstön osaamista nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksien tunnistamiseen on lisätty koulutuksen avulla. Myös henkilöstön ohjauksellisen työotteen kehittämistä on korostettu. 

Salpauksessa opetusta on kehitetty järjestelmällisesti ja kaikille koulutusaloille on pyritty löytämään yhtenäisiä toimintamalleja. Henkilöstö-, talous- ja tietohallintoasioita on kehitetty koko Päijät-Hämeen koulutuskonsernissa.

Oppimisympäristöjä ja opetusmenetelmiä on suunniteltu työelämälähtöisesti ja yksilöllisiä oppimispolkuja tukeviksi. Työelämäyhteistyö on laajaa, ja työpaikoilla tapahtuva oppiminen lisääntyy jatkuvasti. Aikuiset voivat suorittaa näyttötutkinnon henkilökohtaistetusti, ja ohjauksen toimintamalleja on kehitetty jo vuosia. 

Parhaita käytäntöjä myös muille

Laatupalkintokilpailussa ammatillisia oppilaitoksia arvioitiin kirjallisten hakemusten ja arviointikäyntien perusteella. Viimeinen osuus kilpailuprosessissa oli arviointikäynti, jonka sidosryhmien edustajat tekivät Koulutuskeskus Salpaukseen syyskuussa.

Arviointikäynnillä haastateltiin johdon, opettajien, opiskelijoiden, työelämän ja erityisasiantuntijoiden edustajia. Arviointiryhmä tutustui myös asiakirjoihin, tietojärjestelmiin sekä tiloihin ja laitteisiin. Arviointikäynti tehtiin yhteensä kuuteen ammatilliseen oppilaitokseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen järjestämän laatupalkintokilpailun tavoitteena on tukea ammatillisia oppilaitoksia kehittämistyössä ja löytää parhaita käytäntöjä myös muihin organisaatioihin.

Lisäksi laatupalkintokilpailu edistää ammatillisen koulutuksen arvostusta, vetovoimaisuutta sekä yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Vuosittaisilla painopistealueilla kiinnitetään huomiota koulutuspoliittisesti tärkeisiin erityisteemoihin.

Opetus- ja kulttuuriministeriön palkintotiedote

 
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx