3D-tulostuksen opetuskäyttö kannustaa yhteistyöhön - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Ajankohtaista > 3D-tulostuksen opetuskäyttö kannustaa yhteistyöhön
Uutinen
16.12.2015 9:35

3D-tulostuksen opetuskäyttö kannustaa yhteistyöhön

​Koulutuskeskus Salpauksessa uskotaan, että 3D-tulostus avaa uusia mahdollisuuksia ammatilliseen opetukseen ja oppimiseen. 3D-tulostus muun muassa kannustaa yhteisölliseen suunnitteluun, tuo konkretiaa oppitunneille ja edistää uusien teknologioiden käyttöä opetuksessa. Syksyllä tarjolla oli ensimmäistä kertaa kaikkien alojen opiskelijoille avoin oppikokonaisuus, jossa perehdyttiin muun muassa 3D-mallintamiseen ja -tulostukseen sekä materiaaleihin.

Kuluneen vuoden ajan 3D-tulostuksen opetuskäyttöä on lisäksi pilotoitu projekteissa, joihin on osallistunut muun muassa muotoilun ja mallintamisen sekä muovialan opiskelijoita. Pilotit ovat osa EDU3D.fi-hanketta, jonka tavoitteena on edistää 3D-tulostuksen käyttöä eri koulutusaloilla. Opetushallituksen rahoittamassa hankkeessa on mukana noin 20 oppilaitosta ympäri Suomea.

Luurankoja ja koristemuotteja opetuksen tueksi

Muotoilun ja mallintamisen opiskelijat toteuttivat kurssityönä 3D-tulostimia käyttäen leipuri- ja kondiittoriopiskelijoille erilaisia koriste- ja suklaamuotteja. Alalla oli tarve etenkin lasten suosimille aiheille, joille on kova kysyntä, mutta saatavuus on heikompaa. Lopulta malleiksi valikoitui esimerkiksi autoja ja eläinhahmoja, jotka opiskelijat mallinsivat tulostusta varten.

- 3D-tulostus sopii etenkin harvinaisiin malleihin tai sellaisiin, joihin muilla ei ole tarvetta. Olemme tehneet mallin myös esimerkiksi Salpauksen uuden ilmeen mukaisista muoteista, kertoo lehtori Tuomo Rahikainen.

3D-tulosteita on tehty myös sosiaali- ja terveysalalle, jonka opetuksessa tarve ihmisen eri osia esittäville kappaleille on suuri.

- Olemme tehneet koetulosteita ihmisen luista, esimerkiksi jalan ja käden luista ja selkänikamasta, suunnitteluassistenttikoulutuksen lehtori Kari Kosonen kertoo.

Mallien valinta ja muokkaaminen on tehty yhteistyössä sote-alan henkilökunnan kanssa. Jatkossa mukaan aiotaan ottaa myös entistä enemmän opiskelijoita.

Luita esittävät tulosteet on tehty monikäyttöisestä, luonnonmateriaaleista valmistetusta PLA-muovista. 3D-tulostimet voivat käyttää materiaaleina erilaisten muovien lisäksi esimerkiksi keramiikkaa ja metalleja.

Uuden ilmeen mukaisia avaimenperiä

Muovialalla toteutettiin 3D-tulostuksen avulla lisämateriaalia Salpauksen uuden ilmeen julkaisuun. 3D-tulostamisen avulla Salpaukselle saatiin tehtyä nopealla aikataululla ja edullisesti uuden ilmeen mukaisia muovisia avaimenperiä. Avaimenperiä varten tulostettiin metallista insertti eli ruiskumuotin osa, joka antaa kappaleelle muodon. Insertti suunniteltiin ja toteutettiin yhteistyössä 3D-metallitulostukseen erikoistuneen AM Finlandin kanssa.

- Koneistamiseen verrattuna 3D-tulostamisen avulla pystytään optimoimaan muotin jäähdytyskanavat sekä tulostamaan myös upotukset, projektia hoitanut muovialan lehtori Asko Hänninen kertoo.

Työvaiheiden pienemmän määrän vuoksi metalli-inserttien 3D-tulostus on myös nopeampaa ja edullisempaa kuin perinteiset työtavat.

Projektit ovat opettaneet paljon etenkin 3D-tulostimen käytöstä ja mahdollisuuksista. Käytäntöjen vakiintuessa mukaan aiotaan ottaa yhä enemmän aloja ja opiskelijoita.

- Vain mielikuvitus on rajana, toteaa Asko Hänninen 3D-tulohduksen mahdollisuuksista.

Lisätietoja

projektipäällikkö, lehtori Asko Hänninen, p. 044 708 0148

Lue lisää EDU3D.fi-hankkeesta
Katso video 3D-tulostuksesta

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx