Tutkintotilaisuudet ja –suoritukset - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Aikuiset > Näyttötutkinnot > Tutkintotilaisuudet ja -suoritukset

Tutkintotilaisuudet ja –suoritukset

Tutkintotilaisuus koostuu henkilökohtaisen tutkintotilaisuuden suunnitelmasta, ammattitaidon osoittamisesta sovitussa työpaikassa ja arvioinnista.

Tutkintotilaisuudet ja -suoritukset

Tutkintosuoritukset ja -tilaisuudet toteutetaan yleensä aidoissa työelämätilanteissa. Tutkintosuoritukset suunnitellaan yhdessä työpaikan edustajien kanssa niin, että tutkinnon perusteissa määritelty ammattitaito tulee osoitettua kaikilta osiltaan.

Tutkintotilaisuuksien määrä, muoto ja ajankohta vaihtelevat tutkinnoittain. Tutkintotilaisuudet suunnitellaan ja sovitaan opettajan kanssa.

Tutkintotilaisuuteen osallistuminen ilman valmistavaa koulutusta

Näyttötutkinto on mahdollista suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta. Tällöin näyttötutkinnon suorittaja saa tarvittaessa ohjausta ja neuvontaa henkilökohtaisen tutkinnonsuoritussuunnitelman laatimiseen ja sen toteutukseen.

Tutkinnon järjestäjä pyrkii varmistamaan tutkinnon suorittajan osaamisen tason ennen tutkintotilaisuuteen osallistumista.

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx