Tutkinnon perusteet - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Aikuiset > Näyttötutkinnot > Tutkinnon perusteet

Tutkinnon perusteet

Koulutuskeskus Salpauksessa on valittavanasi yli 100 perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoa. Lisäksi Koulutuskeskus Salpauksen oppisopimuskoulutuksena voit opiskella lähes 400 tutkintoon.

Voimassa olevat Opetushallituksen julkaisemat Tutkinnon perusteet

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx