Näyttötutkinnot - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Aikuiset > Näyttötutkinnot

Näyttötutkinnot

Näyttötutkinto on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa. Näyttötutkinto suoritetaan osoittamalla tutkinnon perusteissa edellytetty ammattitaito ensisijaisesti aidoissa työtilanteissa. Osaaminen voi olla hankittu työkokemuksen, opintojen tai harrastusten kautta.

Tarvittavan ammattitaidon hankkimiseksi ja lisäämiseksi on tarjolla näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta. Tutkinnon voi suorittaa ilman valmistavaa koulutustakin, mikäli henkilöllä on jo riittävä ammattitaito.

Työnantajat, työntekijät ja opetuksen edustajat tekevät tiivistä yhteistyötä näyttötutkintotoiminnan kehittämisessä ja toteuttamisessa.

Näyttötutkintoja saa järjestää oppilaitos, jolla on tutkintotoimikunnan kanssa solmittu voimassa oleva näyttötutkintojen järjestämissopimus. Tutkintotoimikunnat vastaavat näyttötutkintojen järjestämisestä ja valvonnasta sekä antavat tutkintotodistukset.

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx