Opiskelumuodot - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Aikuiset > Hae aikuiskoulutukseen > Opiskelumuodot

Opiskelumuodot

Aikuisopiskelu Salpauksessa muodostuu erilaisista oppimismaisemista ja -menetelmistä huomioiden opiskelijoiden yksilölliset tarpeet. Opiskelu on lähiopetusta sekä itsenäistä tai ohjattua etäopiskelua, työssäoppimista tai monimuoto-opiskelua, joka on usean eri opiskelumuodon yhdistelmä.

Opiskelu on monimuotoista

Opiskelutavat vaihtelevat eri aloilla ja eri koulutuksissa. Useissa koulutuksissa käytetään monien eri opiskelumuotojen yhdistelmää, jolloin puhutaan ns. monimuoto-opiskelusta. Se voi sisältää lähipäiviä, verkossa oppimisalustan tehtäviä, etätehtäviä. Työjärjestykset saat vastuuopettajalta.

Lähiopiskelu

Lähiopiskelu voi olla esimerkiksi luokassa tai työsalissa tapahtuvaa opiskelua tai harjoittelua, ryhmätyöskentelyä tai vaikkapa ajo-opetusta. Se voi tapahtua päivällä, illalla tai viikonloppuisin.

Itsenäinen opiskelu

Opiskelija työskentelee yksin tai ryhmänsä kanssa hakien itse tarvitsemaansa tietoa ja aineistoa sekä muokaten sitä omaehtoisesti. Itsenäinen opiskelu ei ole aikaan eikä paikkaan sidottua, vaan opiskelijan oman suunnitelman mukaisesti etenevää.

Etäopiskelu

Etäopiskelu on paikasta riippumatonta opiskelua, jossa opettaja ja opiskelija eivät tapaa toisiaan kasvokkain. Opetuksessa voidaan käyttää hyväksi tieto- ja viestintätekniikkaa. Opiskeluun voi kuulua erilaisten tehtävien itsenäistä tai ryhmässä tekemistä ja tenttejä.  Etäopiskelussa tehtävien palautuspäivä ja niihin käytettävä aika on sovittu, mutta tekemisen ajankohdan voi opiskelija yleensä päättää itse.

Verkko-opiskelu

Verkko-opiskelu on yksi opiskelun muoto. Opetus voi tapahtua joko kokonaan tai osittain internetin välityksellä. Verkkoa voidaan käyttää myös muun opetuksen tukena esimerkiksi tiedon jakamisessa. Verkko-opiskelua kehitetään, ja se on monissa tutkinnoissa yhtenä mahdollisuutena.

Työssäoppiminen

Työssä oppiminen on tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Osa näyttötutkintoon valmistavasta koulutuksesta toteutetaan työpaikoilla lähes kaikissa koulutuksissa. Työssäoppimisjaksojen pituudet vaihtelevat ja niitä voi olla useampia koulutuksen aikana. Jaksoilla noudatetaan työpaikan työaikoja.

Työssäoppimisjaksolla opiskelijalla on tilaisuus soveltaa teoriaa käytännön tilanteisiin ja oppia tutkinnossa vaadittava ammattitaito käytännön töitä tekemällä todellisessa työympäristössä.

Haluatko tarjota työssäoppimispaikkaa?

Työssäoppimispaikan tarjoaminen antaa työpaikalle tilaisuuden tutustua alan opiskelijoihin ja tulevaisuuden ammattilaisiin. Se antaa työpaikalle myös mahdollisuuden vaikuttaa alan koulutuksen kehittämiseen. Tutustu tarkemmin Yritys- ja työelämäpalvelut

Työpaikkaohjaaja- ja arvioijakoulutus

Koulutuskeskus Salpaus järjestää myös työpaikkaohjaaja- ja arvioijakoulutusta. Tutustu tarkemmin työpaikkaohjaaja- ja arvioijakoulutukseen

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx