Koulutus- ja palvelutarjonta - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Aikuiset > Hae aikuiskoulutukseen > Koulutus- ja palvelutarjonta

Koulutus- ja palvelutarjonta 

Omaehtoinen perus- ja lisäkoulutus

Omaehtoinen koulutus on aikuisille tarkoitettua perusasteen jälkeistä ammatillista peruskoulutusta (perustutkinnot) tai ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta (ammatti- ja erikoisammattitutkinnot tai muu lisäkoulutus). Koulutukseen hakeudutaan oppilaitoksen kautta. Hae aikuiskoulutukseen

Työvoimakoulutus

Työvoimakoulutus on ensisijaisesti suunnattu työttömille sekä työttömyysuhan alla oleville. Työvoimakoulutus on opiskelijoille maksutonta. Työvoimakoulutukseen hakeudutaan aina työ- ja elinkeinotoimiston kautta, joka myös valitsee opiskelijat.
Lue lisää Hämeen TE-toimisto.

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutus on työsuhteeseen perustuvaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään tietopuolisella koulutuksella. Oppisopimuskoulutuksesta noin 80 % on työssä oppimista ja 20 % tietopuolisia opintoja. Opiskelija saa työehtosopimuksen mukaista palkkaa työssä oppimisen aikana sekä taloudellista tukea tietopuolisen opetuksen ajalta. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta.
Lue lisää Koulutuskeskus Salpauksen Oppisopimuskoulutus.

Henkilöstökoulutus

Henkilöstökoulutus on lyhytkestoista aikuisille tarkoitettua täsmäkoulutusta. Koulutus on opiskelijalle maksullista.

Yritysten tarpeisiin räätälöity koulutus

Yritysten henkilöstölle tarjoamme monipuolisia, räätälöityjä koulutuspalveluja, jotka suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä tilaajan kanssa. Lue lisää Yritys- ja työelämäpalvelut

Nuorten aikuisten osaamisohjelma
Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen -ohjelma

Jos olet 20 – 29 –vuotias tai 30 - 50 -vuotias ja sinulta puuttuu peruskoulun jälkeinen tutkinto, sinulla on nyt mahdollisuus päästä opiskelun alkuun ja suorittaa ammatillinen tutkinto tai tutkinnon osa aikuiskoulutuksena. Voit valita perustutkintoon, ammatti- tai erikoisammattitutkintoon valmistavan koulutuksen.  Hae aikuiskoulutukseen 

 

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx