Vakuutusturva - Koulutuskeskus Salpaus

Vakuutusturva

Tapaturmavakuutus

Lakisääteinen vakuutus kattaa käytännön harjoittelussa sattuneet tapaturmat. Jos opiskelija saa palkkaa työssäoppimispaikastaan, hän kuuluu ko. yrityksen lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin.

Ryhmätapaturmavakuutus kattaa tapaturmat mm. varsinaisella kouluajalla, tauoilla, opetussuunnitelman mukaisissa urheilusuorituksissa sekä koulumatkoilla vakuutusehtojen mukaan.

Vahingot työssäoppimisjaksolla

Vakuutus kattaa työssäoppijan toiminnasta aiheutuvan äkillisen ja ennalta arvaamattoman vahingon, jonka kohteena on harjoitteluyrityksen oma tai sen hallussa oleva muu omaisuus.

Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa. Vakuutus on toissijainen eli työssäoppimispaikan vakuutusturva tarkastetaan ensin.

Opiskelijan on noudatettava työpaikalla huolellisuutta, sillä vakuutukset eivät korvaa huolimattomuudesta johtuvia vahinkoja. Vakuutukset eivät myöskään korvaa vahinkoja, mikäli opiskelija on ollut päihteiden vaikutuksen alainen.

Matkavakuutus

Vakuutus kattaa ulkomaille työharjoitteluun tai opiskelemaan menevän opiskelijan matkat. Opiskelijan kannattaa ottaa myös oma matkavakuutus, jos aikoo liikkua kohdemaassa tai -alueella opiskeluun liittymättömillä matkoilla, joita oppilaitoksen vakuutus ei kata. Ryhmämatkavakuutuksessa matkatavarat on vakuutettu 505 euroon asti, ja matkustajaosaan sisältyvät hoitokulut sekä korvaukset lääketieteellisestä haitasta tai kuolemasta vakuutusehtojen mukaan.

Oppisopimuskoulutuksessa olevat opiskelijat

Oppisopimuskoulutuksessa olevat opiskelijat kuuluvat työnantajan lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin. Tietopuolisten opintojen aikana opiskelijat kuuluvat oppilaitoksen vakuutuksen piiriin, mikäli työnantaja ei maksa tietopuolisten opintojen ajalta palkkaa.

Työvoimakoulutuksessa olevat opiskelijat

Työvoimakoulutuksessa olevien opiskelijoiden lakisääteinen tapaturmavakuutus kattaa tapaturmat koulutuksen aikana ja koulumatkalla tapaturmavakuutuslain mukaan. Vakuutusasioissa ota yhteyttä opintosihteeriin.

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx