Oppimisen tukena - Koulutuskeskus Salpaus

Oppimisen tukena

Apua oppimisvaikeuksiin

Oppimisvaikeudet eivät ole este opiskelulle. Jokaisella voi olla oppimisessa vaikeuksia, joihin voi olla syytä esimerkiksi pitkä aika edellisestä opiskelusta tai luki- ja kirjoitusvaikeudet. 

Erityistuki oppimisvaikeuksiin tutkinnon suorittajalle

Joskus tutkinnon suorittaminen tai ammattitaidon hankkiminen ei suju ilman erityistä tukea, kuten lisäopetusta, henkilökohtaista ohjausta tai apuvälineitä. Erityistuen tarve voi tulla esille tutkinnon suorittamisen eri vaiheissa. Opettaja tai ohjaava opettaja käynnistää erityistuen tarpeen kartoituksen, kun siihen on aihetta. Erityisistä tukitoimista laaditaan tutkinnon suorittajalle tukisuunnitelma.

Näyttötutkinnon perusteet ja arviointikriteerit ovat kaikille samat. Tavoitteita ei voida alentaa eli mukauttaa.

Oppimisen tukena Salpauksessa

Oppimisen tukena on koko Salpauksen henkilökunta, mutta erityisesti ohjaavat opettajat. Kuraattorit, psykologi ja terveydenhoitajapalvelut löydät oman alueesi terveyskeskuksesta. Opiskeluun liittyvissä käytännön asioissa apunasi ovat opintosihteerit.

Ohjaava opettaja

Ohjaava opettaja auttaa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimisessa yhdessä vastuuopettajan kanssa, oppimisvalmiuksien kartoittamisessa ja kehittämisessä, motivaation säilyttämisessä ja tavoitteiden selkiyttämisessä myös haastavissa elämäntilanteissa sekä ura- ja jatkosuunnitelmien tekemisessä.

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx