Opiskelijoilta perittävät maksut - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Aikuiset > Aikuisopiskelijana Salpauksessa > Opiskelijoilta perittävät maksut

Opiskelijoilta perittävät maksut

Aikuiskoulutuksen arvolisäverollisuus

Koulutuskeskus Salpauksen järjestämä aikuiskoulutus on 1.1.2015 alkaen arvonlisäverollista toimintaa lukuun ottamatta valtion rahoittamaa ammatillista perus- ja lisäkoulutusta ja oppisopimuskoulutusta. Arvonlisäverollisuus riippuu koulutuksen rahoitusmuodosta. 

Tutkintotavoitteinen koulutus

Perustutkintoon valmistava koulutus on maksutonta, jos opiskelet päätoimisesti tai kuulut nuorten aikuisten osaamisohjelman tai  aikuisten osaamisperustan vahvistaminen –ohjelmien kohderyhmän piiriin. Koulutus on maksutonta myös työvoimakoulutuksen opiskelijoille tai oppisopimuskoulutuksena tutkintoa suorittavalle. Opiskelija maksaa vain tutkintomaksun 58 euroa (ei koske työvoimakoulutusta).

Ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus on maksullista, jos suoritat koulutuksen omaehtoisena koulutuksena, etkä kuulu yllä mainittuihin ryhmiin. Koulutusmaksun suuruus on tutkintokohtainen ja se laskutetaan opintojen alussa. Koulutusmaksun lisäksi opiskelija maksaa tutkintomaksun 58 euroa.

Muita kustannuksia tutkintoa suorittavalle opiskelijalle voi muodostua oppikirjoista ja muusta opiskelumateriaalista, opintokäynneistä, koulumatkoista sekä mahdollisista työvaatteista, -välineistä ja -jalkineista. Tietyillä aloilla tarvittavat kortit (ensiapu-, tulityö- ja työturvallisuuskortti) sekä hygieniaosaamistodistus ja mahdolliset viranomaismaksut ovat opiskelijalle maksullisia. Kustannukset vaihtelevat tutkinnosta riippuen.

Lyhytkestoiset koulutukset

Lyhytkestoiset koulutukset, joissa ei ole tutkintotavoitetta, ovat maksullisia (ei koske työvoimakoulutusta). Koulutusmaksun suuruus määräytyy koulutuskohtaisesti ja se laskutetaan koulutuksen jälkeen.

Näyttötutkintomaksu

Kaikilta tutkintoa tai tutkinnon osaa suorittavilta peritään tutkintomaksu 58 euroa (ei koske työvoimakoulutusta). Maksu on lakisääteinen tutkintokohtainen kertamaksu, joka liittyy kaikkiin perustutkintoihin sekä ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin. Koulutuskeskus Salpaus perii tutkintomaksun opintojen alussa ja tilittää sen edelleen Opetushallitukselle. Tutkintomaksua ei palauteta.

Lupakortti- ja viranomaismaksut

Opiskelija maksaa lupakortti- ja viranomaismaksut. Maksut tilitetään edelleen viranomaisille.

 

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx