Opiskelijapalaute - Koulutuskeskus Salpaus

Opiskelijapalaute

Koulutuskeskus Salpauksessa kerätään opiskelijapalautetta säännöllisesti. Tutkintoa suorittavilta opiskelijoilta kerätään palautetta opintojen alkuvaiheesta, opintojen aikana sekä tutkinnon suorittamisen jälkeen. Lyhyemmissä koulutuksissa palaute kerätään koulutuksen jälkeen.

AIPAL-palaute

AIPAL-palaute kerätään kaikilta tutkintoa suorittavilta opiskelijoilta (ei työvoimakoulutuksessa).

AIPAL on internetin kautta käytettävä palautejärjestelmä, jolla opetusministeriö kokoaa tutkinnon suorittajien mielipiteitä näyttötutkintoon hakeutumisesta, tutkinnon suorittamisesta sekä tarvittavan ammattitaidon hankkimisesta. Palautetta käytetään näyttötutkintojärjestelmän toimivuuden seurannassa ja kehittämisessä.

SopimusPro-palaute

SopimusPro-palaute kerätään kaikilta oppisopimuskoulutuksen opiskelijoilta ja työnantajilta opintojen aloitus- totetutus- ja päättövaiheessa. 

SopimusPro on internetin kautta käytettävä palautejärjestelmä. Palautteen tuloksia käytetään oppisopimuskoulutuksen toimivuuden seurannassa ja kehittämisessä sekä vertailutietoina muiden koulutuksen järjestäjien toimintaan.

OPAL-palaute

OPAL-palaute kerätään kaikilta työvoimakoulutuksen opiskelijoilta.

OPAL on internetin kautta käytettävä palautejärjestelmä, jolla työ- ja elinkeinoministeriö kokoaa tietoa työvoimakoulutuksen palautteesta työvoimakoulutuksen hankkijoille ja koulutuksen järjestäjille.

Palautetta kerätään sekä koulutuksen kuluessa (välipalaute) että koulutuksen päättyessä (päättöpalaute).

Muut palautteet

Muun kuin tutkintotavoitteisten koulutuksien palautteiden keräämisessä käytetään yksikkökohtaisia ratkaisuja. Yksi vaihtoehdoista on Surveypal –palautejärjestelmä. 

Surveypal on internetin kautta käytettävä palautejärjestelmä, jolla Koulutuskeskus Salpaus kokoaa muun koulutuksen suorittaneilta mielipiteitä koulutuksesta.

Voit lähettää myös vapaamuotoista palautetta osoitteeseen palaute@salpaus.fi 

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx