Opintojen rahoitus ja opintososiaaliset edut - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Aikuiset > Aikuisopiskelijana Salpauksessa > Opintojen rahoitus ja opintososiaaliset edut

Opintojen rahoitus ja opintososiaaliset edut

Opintojen rahoitus

Opintoetuuden tarkoitus on turvata toimeentuloasi opintojen aikana. Päätoimiseen opiskeluun on mahdollisuus saada opintotukea, työttömyysetuutta, aikuiskoulutustukea tai muuta opintoetuutta.

Opintoetuuden maksajalle tulee toimittaa erilaisia asiakirjoja opintojen alkaessa, opintojen aikana ja opintojen päättyessä. Lisätietoja toimitettavista asiakirjoista saat opintoetuuden maksajalta (esim. Kela, TE-toimisto, Koulutusrahasto, ammattiliitto). Opiskelutodistuksen tai oppilaitoksen muun selvityksen opintoetuuden maksajalle saat vastuuopettajaltasi tai opintosihteeriltä.

Lue lisää etuuksien myöntämisperusteista sekä hakumenettelystä
Oppisopimuskoulutus Koulutuskeskus Salpaus

Opintotuki ja opintolaina KELA 

Aikuiskoulutustuki Koulutusrahasto
Aikuiskoulutuksen etuusehtoihin on tulossa muutoksia 1.1.2017 alkaen. Lue lisää Koulutusrahasto Ajankohtaista

Työttömyysetuus omaehtoiseen opiskeluun Hämeen TE-toimisto
Opintoetuus tulee varmistaa ennen koulutuksen alkamista.  

Matkustaminen

Koulumatkatuki

Koulumatkatuella tarkoitetaan opiskelijan päivittäistä asunnon ja oppilaitoksen tai työssäoppimispaikan välistä matkaa. Koulumatkatuki korvaa päivittäisten koulumatkojen kustannuksia.
 
Kela maksaa koulumatkatukea ammatillista perustutkintoa päätoimisesti näyttötutkintona suorittaville sekä ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavissa opinnoissa opiskeleville (maahanmuuttajat). Koulumatkatukea ei makseta lisäopintoja suorittaville, ammatti- ja erikoisammattitutkintoa suorittaville eikä siinä tapauksessa, jos opiskelija saa korvauksen koulumatkoihin muun lain nojalla (ylläpitokorvaus).
 
Pääsääntöisesti opiskelijan tulee käyttää koulumatkaan Matkahuollon linja-autoa tai Waltti-seutuliikennettä. Jos linja-autoa ei ole käytettävissä tai koulumatka on muuten hankala, koulumatkatukea voi hakea itse järjestettyyn kulkutapaan. 1.8.2016 alkaen VR ei myy koulumatkatukilippua ostotodistuksella alennettuun hintaan.
 

Opiskelija-alennus Matkahuolto  / VR

Matkahuollon ja VR:n opiskelija-alennukseen ovat oikeutettuja perustutkintoa päätoimisesti näyttötutkintona suorittavat opiskelijat, jotka saavat opintotukea tai aikuiskoulutustukea.  Lue lisää opiskelija-alennuksista
 
 

Ruokailu

Perustutkintoa päätoimisesti suorittavalla opiskelijalla on oikeus maksuttomaan ateriaan (etu ei koske oppisopimuskoulusta eikä työvoimakoulutusta).  Muut opiskelijat saavat aterian opiskelijahintaan. Lue lisää kohdasta Opiskelijaruokailu.
 

Koulutuskeskus Salpauksen aikuisopiskelijakortti

Aikuisopiskelijalle annetaan Salpauksen opiskelijakortti, joka on tarkoitettu käytettäväksi Salpauksen sisäiseen asiointiin. Opiskelijakortilla saa mm. lounaan opiskelijahintaan oppilaitoksen ravintoloissa. Opiskelijakortti ei ole virallinen todistus opiskelusta, eikä sillä saa opiskelija-alennuksia.
Opintosihteeri toimittaa opiskelijakortin automaattisesti yli viikon kestävässä koulutuksessa opiskeleville heti opintojen alussa. Lyhyemmissä koulutuksissa opiskeleville kortti annetaan pyydettäessä.
 

Ammattitutkintostipendi

Koulutusrahasto myöntää ammattitutkintostipendin kertakorvauksena henkilölle, joka on suorittanut näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon.
Lue lisää ammattitutkintostipendistä (Koulutusrahasto)
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx