Opetukseen osallistuminen, poissaolot, lomat - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Aikuiset > Aikuisopiskelijana Salpauksessa > Opetukseen osallistuminen, poissaolot, lomat

Opetukseen osallistuminen, poissaolot, lomat

Aikuisopiskelija on velvollinen osallistumaan opetukseen säännöllisesti työjärjestyksen mukaisesti. Tutkintotavoitteisessa koulutuksessa noudatetaan opiskelijalle laadittua henkilökohtaistamissuunnitelmaa. Koulutuskeskus Salpauksen aikuiskoulutuksessa ja oppisopimuskoulutuksessa noudatetaan työelämän yleisesti käytössä olevia poissaolosääntöjä. Niiden mukaan opiskelijan tulee aina ilmoittaa poissaolostaan omalle vastuuopettajalle/opintosihteerille ja työnantajalle. Oppisopimuskoulutuksessa myös koulutustarkastajalle.

Koulutuksen loma-ajat

Aikuisopiskelijan opintoihin eivät kuulu nuorten opetuksen mukaiset loma-ajat kuten syysloma, hiihtoloma yms. Koulutuksissa voi olla koulutuskohtaisia loma-ajankohtia. Henkilökohtaisia loma-aikoja ei ole. Lisätietoja antaa koulutuksen vastuuopettaja.

Sairastuminen

Sairastumisesta on ilmoitettava heti 1. poissaolopäivänä vastuuopettajalle (tai opintosihteerille). Työssäoppimisjaksoilla opiskelijan on ilmoitettava poissaolostaan myös työnantajalle. Omasta tai alle 10 vuotiaan lapsen sairauslomasta on hankittava sairauslomatodistus.

Lyhytkestoinen poissaolo muista syistä

Lyhytkestoinen muutaman päivän mittainen poissaolo voidaan myöntää erityistilanteessa, jos poissaolojakson opetuksesta voi sopia opettajan kanssa esim. tehtävien suorittamisesta muulla tavalla ja jos poissaolojakson korvaaminen on mahdollista. Päätöksen tästä tekee vastuuopettaja.

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx