Kansainvälisyys - Koulutuskeskus Salpaus

Kansainvälisyys

Kansainväliset projektit

Koulutuskeskus Salpauksessa on käynnissä lukuisia kansainvälisiä projekteja. Erilaisissa yhteistyöhankkeissa kehitetään uusia opiskelu- ja opetusmateriaaleja ja käytäntöjä. Lisäksi osa hankkeista ja verkostoista tukee opiskelijoiden ja opettajien työssäoppimis- tai työelämäjaksoja ulkomailla. Projektien ohella avustamme opiskelijoiden omaehtoisia työssäoppimisjaksoja.

Kansainvälinen työssäoppiminen

Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen opiskelijoilla, myös oppisopimusopiskelijoilla, on mahdollisuus osallistua kansainvälisille työssäoppimisjaksoille. Ulkomailla opiskeluun tai työssä oppimiseen on hyvät mahdollisuudet opiskelijoilla, joilla on intoa, tahtoa, rohkeutta ja riittävästi kielitaitoa. Opiskelija hankkii itse työssäoppimispaikan ja järjestää itse myös matkat ja majoituksen. Koulutuskeskus Salpaus voi myöntää rahallista tukea ulkomaan työssäoppimisjaksolle. Tuen määrä on aina tapauskohtainen.

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx