Aikuisopiskelijana Salpauksessa - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Aikuiset > Aikuisopiskelijana Salpauksessa

Aikuisopiskelijana Salpauksessa

Aikuisopiskelu Salpauksessa

Tämän päivän ammatillinen aikuisopiskelu on monipuolista, käytännönläheistä tekemällä oppimista, jossa voit käyttää omaa asiantuntemustasi ja kokemustasi. Keskustelu, yhteistyö, ajatusten vaihto ja yhdessä oppiminen ovat tärkeä osa aikuisopiskelua.

Tuloksellinen opiskelu edellyttää aktiivisuutta ja oma-aloitteisuutta, oli kyse sitten tutkintoon valmistavasta koulutuksesta tai muusta pitkä- tai lyhytkestoisesta koulutuksesta.

Kun tavoitteena on tutkinto

Näyttötutkinnot ovat joustava tapa hankkia todistus ammatillisesta osaamisesta. Opintojen sisältö ja opiskelutavat suunnitellaan vastaamaan sinun omia tarpeitasi. Lähtökohta on aina tutkinnon perusteet.

Henkilökohtaisissa ohjauskeskusteluissa yhdessä opettajan kanssa todetut oppimistarpeet ovat se lähtökohta, jonka perusteella opettajan avustamana valitset, mitä, miten ja missä opiskelet. Siksi samassakin koulutusryhmässä voi eri opiskelijoilla olla erilaisia oppimispolkuja samaan tavoitteeseen pääsemiseksi.

Oppijana osallistut myös itse oppimisesi arviointiin. Arvostelusta on siirrytty jatkuvaan, kehittävään, oppimista tukevaan ja kannustavaan arviointiin.

Lyhyitä kursseja ja lupakorttikoulutuksia

Ammattitaitoja voi täydentää ja uusia asioita oppia myös lyhyillä kursseilla ja lupakorttikoulutuksissamme. Tutustu ammattialojen tarjontaan Hae aikuiskoulutukseen.

Apua oppimisvaikeuksiin

Jokaisella voi olla oppimisessa vaikeuksia, johon voi olla syynä esimerkiksi pitkä aika edellisestä opiskelusta tai luki- ja kirjoitusvaikeudet. Oppimisvaikeudet eivät ole este opiskelulle. On monta tapaa oppia. Keskustele niistä opettajasi tai ohjaavan opettajan tai oppimisvalmentajan kanssa.  

Kielitaitovaatimus

Tutkintoon valmistava koulutus on suomen kielellä.

Suomen kielen taitotasovaatimus eri koulutuksissa ja ammattialoilla vaihtelee. Yleensä edellytetään Yleisen kielitutkinnon keskitason kokeen suorittamista arvosanalla 3 tai vastaavia taitoja.

Lisätietoja vaatimuksista antaa kyseisen koulutuksen opettaja tai ohjaava opettaja.

Maahanmuuttajakoulutus

Oletko maahanmuuttaja, ja haluat opiskella suomen kieltä ja suomalaista kulttuuria tai hankkia tietoa suomalaisesta työelämästä? Koulutuskeskus Salpaus järjestää maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusta sekä suomen kielen ja kulttuurin koulutusta.

Sinun on myös mahdollista suorittaa meillä Yleinen kielitutkinto (YKI) suomen kielestä (keskitaso).

Katso lisää tarjonnastamme Maahanmuuttajakoulutus  

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx