Pajaoppiminen-osana-ammatillisia-opintoja - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Pajaoppiminen osana ammatillisia opintoja

Pajaoppiminen osana ammatillisia opintoja -projekti

 

Pajaoppiminen osana ammatillisia opintoja -projektia rahoittaa Opetushallitus osana oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuolistamiseen tähtäävää projektikokonaisuutta.

TAVOITTEET
 
  • Yhteistyön tiivistäminen ja vakiinnuttaminen Lahden kaupungin nuorisotoimen Akselin ja Dynamon työpajojen sekä Tuoterenkaan työpajojen kanssa.
  • Pajatyöskentelyn opinnollistaminen (ammatilliset ja ATTO-opinnot) ja työpajoilla hankittavan osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kehittäminen yhteistyössä paja- ja projektitoimijoiden kanssa.
  • Pajoilla suoritettavien opintojen koordinointi ja opintopolkujen mallintaminen.
  • Salpauksen henkilöstön perehdyttäminen pajaoppimisen mahdollisuuksiin ja opiskelijoiden ohjausprosessien rakentamiseen.

Kehittämistyön mentorina toimii Turun ammatti-instituutti, joka on menestyksellisesti kehittänyt Turun alueen työpajatoimintaa MAST –hankkeessa sekä yhteistyökumppanina Kiipulan ammattiopiston YTY- ja Nuorten Luotsi-projektit.

Kehittämistyön kotipesänä toimii Pulssi työpajakoulu.

Hankkeen toiminta-aika on 1.8.2012–31.12.2013.

 

 

Lisätietoja:

projektipäällikkö Henna Rautavuo-Hätönen
puh. 050 403 6865
henna.rautavuo-hatonen[@]salpaus.fi


  

 

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx