LAMP - aikuisopiskelijoiden liikkuvuusverkosto - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > LAMP - aikuisopiskelijoiden liikkuvuusverkosto

LAMP - aikuisopiskelijoiden liikkuvuusverkosto

 

Salpaus on mukana verkostossa, joka myöntää apurahoja aikuisopiskelijoille 3 - 10 viikon pituisille ulkomaan jaksoille.
Tuki on tarkoitettu vaihtoon lähtevälle opiskelijalle ulkomaan jaksosta aiheutuvien matkakustannusten ja elinkustannusten kattamiseen.

Hankkeen tavoite on vakiinnuttaa kansainvälinen liikkuvuus osaksi ammatillista aikuiskoulutusta. Sen tarkoitus on kehittää aikuisopiskelijoiden työssänsä tarvitsemia kansainvälisyys- ja monikulttuurisuusosaamista.

Lisäksi hankkeen tavoite on tukea oppilaitosten kansainvälisyysstrategioiden ja -suunnitelmien toimeenpanoa, auttaa toteuttamaan työelämän kehittämis- ja palvelutehtävää sekä edistää koulutuksen monimuotoisuutta.  

Lisätietoja

opettaja Marja Orpana-Niitlahti
sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@salpaus.fi
 

Lamp-liikkuvuusverkostoa hallinnoi Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry: LAMP

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx