Kyky - kyvykkyyden hallinta ja kehittäminen - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Kyky - kyvykkyyden hallinta ja kehittäminen

Kyky - kyvykkyyden hallinta ja kehittäminen

 

Projektin tavoite on löytää uudenlaisia muotoja opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutukseen. Salpauksen painopisteenä ovat erityisesti aikuiskoulutushenkilöstön osaamisen kehittämisen suunnitelmat ja -mallit. Konsernin henkilöstöpalvelut on lisäksi järjestänyt koko Salpauksen henkilöstölle on uuden ajan oppimisen seminaareja ja työpajoja.    

Projektin yhteistyökumppanit

Koulutuskeskus Salpaus (hallinnoija)
Jyväskylän aikuiskoulutus
Vaasan toisen asteen koulutus: Vaasan aikuiskoulutuskeskus, Vaasan ammattiopisto, Vaasan lyseo ja Vasa Gymnasium.
 

Kesto 

Projekti on alkanut 1.6.2010 ja kestää 31.12.2013 asti.  
 

Rahoitus 

Hämeen aluehallintovirasto on myöntänyt hankkeelle rahoituksen Opetus- ja kulttuuriministeriön Osaava-ohjelmasta.  
 

Lisätietoja 

Sannakaisa Raatikainen, puh. 050 387 1953.
sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@salpaus.fi
 
Kyky-projekti on myös Facebookissa nimellä KYKY-projekti. 

  

 

 

 

 

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx