Työsuojelu ja turvallisuus - Koulutuskeskus Salpaus

4.3 Työsuojelu ja turvallisuus

Turvallisuuden ylläpito ja kehittämistyö on jatkuvaa ja kiinteä osa Salpauksen toimintaa. Vuoden 2015 aikana jatkettiin toimipistekohtaisten turvallisuusryhmien toiminnan kehittämistä aktivoimalla niitä toimintaan ja yhtenäistämällä ryhmien toimintamalleja. Turvallisuusryhmät toimivat lähes jokaisessa Salpauksen toimipisteessä, osassa henkilöstön vaihdokset ja muutos ovat haastaneet toiminnan jatkuvuutta. Turvallisuusryhmien työskentelytavoissa on edelleen yhtenäistettävää ja ryhmät työskentelevät toisiinsa nähden hyvin eri vaiheissa. Pidempään toimineet ryhmät ovat vakiinnuttaneet toimintansa ja luoneet toimipisteen arkeen sopivan rytmin.
 
Kesällä 2014 käyttöönotettua turvallisuus – työryhmäsivustoa on edelleen kehitytty 2015 vuoden aikana. Sivusto toimii myös toimipisteiden turvallisuusryhmien työskentelypaikkana ja on parantanut ohjeiden ja dokumenttien ajan tasalla pysymistä sekä mahdollistanut turvallisuusryhmien itsenäisemmän työskentelyn. Vuoden 2015 aikana turvallisuusryhmät ovat toteuttaneet toimipisteissä poistumisharjoituksia ja samalla perehtyneet ja kokeilleet kriisiviestinnän tekstiviestipalvelua. Samalla tekstiviestipalvelu on tullut toimipisteen henkilöstölle tutuksi.
 
Hanketyötä turvallisuuden ja työterveyden edistämiseksi
 
Salpaus päätti syksyllä 2015 osallistua Henkilöstön työturvallisuuden ja työkyvyn edistäminen ammatillisissa oppilaitoksissa – hankkeeseen. Hankkeen vastuullisena toteuttaja toimii Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) ja Salpauksen lisäksi mukaan on lähtenyt viisi muuta koulutusorganisaatiota. Jokainen koulutuksen järjestäjä kehittää itsenäisesti omia asettamiaan tavoitteita. Salpauksen tavoitteet ja kehittämistyö keskittyvät asiantuntijatyön henkisen kuormittumisen hallintaan. Asiantuntijatyöllä ymmärrämme laajasti koko koulutuksen järjestäjän henkilöstöä eri ammattiryhmissä koskien. Hanketta varten Salpaukseen on muodostettu kehittämisryhmä, joka käynnistää toimintansa keväällä 2016.
 
Henkilöstölle sattuneiden tapaturmien lukumäärät pysyttelivät Salpauksessa edellisvuosien tasolla. Vuonna 2015 tapaturmia on 31.1.2016 tilanteen mukaan sattunut henkilöstölle yhteensä 36. Edellisvuonna luku oli 42.
 
Vuonna 2015 sattuneista tapaturmista noin 42 prosenttia sattui työmatkojen aikana ja 53 prosenttia työpaikoilla. Edelliseen vuoteen verrattuna jakaumassa on tapahtunut selvä muutos, sillä vuonna 2014 työmatkojen yhteydessä sattui 17 prosenttia tapaturmista. Muutos on merkittävä ja kuvaa voimakkaasti työmatkojen merkitystä tapaturmien sattumisolosuhteena. Lisäksi työmatkoilla sattuneet tapaturmat ovat usein seurauksiltaan vakavampia kuin työssä sattuneet tapaturmat.
 

Suurin osa Salpauksessa henkilöstölle sattuneista tapaturmista ovat kaatumisia ja liukastumisia. Työssä sattuneista tapaturmista noin 58 prosenttia ja työmatkoilla sattuneista noin 53 prosenttia on kaatumisista ja liukastumisista johtuneita. Näistä aiheutuvat yleisimmät seuraukset ovat pinnallisia vammoja ja ruhjeita, sijoiltaan menoja, tärähdyksiä ja sisäisiä ruhjeita.

 

Kuvio 9. Henkilöstölle sattuneiden tapaturmien seuraukset 2015

kuvio9-tapaturmien-seur1.jpg

Työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön toiminta muuttui vuoden 2015 alussa. Lahden ammattikorkeakoulun sekä Tuoterenkaan yhtiöitymisen myötä työsuojelutoimikunnan kokoonpano muuttui vastaamaan Koulutuskeskus Salpauksen toimintaa. Työsuojelutoimikunta kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa. Kaksi kokouksista järjestettiin tutustumalla Salpauksen oppimisympäristöihin Asikkalan sekö Jokimaan toimipisteessä. Lisäksi toimikunnan toimintaa uudistettiin siten, että toimikunta suuntaa kokoustyöskentelyään aiempaa enemmän yhteisesti valittavien turvallisuusteemojen kehittämiseen. Salpauksella on kokoaikainen työsuojeluvaltuutettu.

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx