Työyhteisön hyvinvointi - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Kuntayhtymän henkilöstökertomus 2016 > 4 Työyhteisön hyvinvointi

4 Työyhteisön hyvinvointi

 
Yksilönä työyhteisössä – toimiva työyhteisö – varhainen tuki
 
Vuoden 2016 aikana uudistettiin ja otettiin käyttöön Varhaisen tuen toimintamalli. Salpauksessa aktiivisen aikaisen puuttumisen toimintamallina tunnettu vastaava toimintatapa on ollut käytössä useiden vuosien ajan. Toimintamallin perusperiaatteet eivät ole merkittävästi muuttuneet uudistuksen myötä, mutta varhaisen tuen painopistettä ja näkökulmaa on haluttu ajantasaistaa.
 
Varhaisen tuen toimintamallin kantava ajatus on kannustaa esimiehiä ja henkilöstöä keskustelemaan työhön vaikuttavista asioista. Varhaista tukea voidaan kuvata toimintamallina siinä vaiheessa, kun vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia on vielä runsaasti jäljellä. Pyrkimyksenä on keskustella ja tunnistaa ratkaisuvaihtoehdot työkyvyn tukemiseksi ja työyhteisön toimivuuden varmistamiseksi. Varhainen tuki ei ole vain keskustelua vaan se on yhteistä sopimista haluttujen lopputulosten saavuttamiseksi. Rooli ja vastuu asioiden esille ottamisessa on esimiehellä, henkilöllä itsellään sekä työyhteisöllä kokonaisuudessaan. Jokaisen on toimittava aktiivisesti oman sekä työyhteisönsä hyvinvoinnin eteen.
 
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx